R-Stavbár s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 6 4320,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,020,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 3 2490,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -3 1830,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 3 6190,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 2,020,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50510,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 3 2490,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 2 8130,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 3 6190,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50510,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,020,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 4320,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 3 1830,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 3 2490,00000,00000,00000,0000
Záväzky 3 2490,00000,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Montáž sadrokartónu
Maliarske, natieračské a tapetovacie práce
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu
Recyklovanie kovového odpadu a šrotu
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
Prenájom automobilov
Reklamná a propagačná činnosť
Kosenie trávnikov, strihanie stromov a kríkov
Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
Fotografické služby
Upratovacie a čistiace práce
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Vedenie cudzieho motorového vozidla
Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
Ťažba dreva, pilčícke práce
Ručné opracovanie kovových materiálov tradičnými technológiami
Zemné a kopačské práce
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a..
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb..
Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
Sprostredkovanie v oblasti dopravy - Služby dopravných agentúr
Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Prenájom stavebných strojov a zariadení
Skladovanie mimo prevádzky verejného skladu
Výroba plastových okien
Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)