EVAXION SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 716 740857 588959 78639 69728 879
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000327,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,73730,18960,57650,10600,1456
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000327,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000184,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,878,2110,72-3,56-1,32
Celkové tržby 188 7701 156 977324 0605 6150,0000
Celkový dlh 612 469764 516877 90855 228119 726
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 89 04225 89948 987-5 149-3 530
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0593-0,4095-0,0697-3,950,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 958,0024 1011 0135 1493 857
Čistý cash flow 958,0023 0881 0135 1493 857
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 200-470 927-21 631-21 690-39 930
Čistý zisk 11 200-473 807-22 591-22 170-39 930
Čistý zisk v minulom roku -473 807-22 591-22 170-23 054-12 026
Cudzie zdroje -104 271-93 072-81 87815 53190 847
Daň z príjmov 0,00002 880960,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 880960,00480,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 643588 905320 3723 6000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -24,340,000028,520,00001 399
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -6,620,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív -1 725270,551 0822 7438 108
Doba obratu pohľadávok -30,71185,79389,83248,771 399
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000014,043 301
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00007 9715 763
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -1 257225,41933,713 41235 167
EBIT v minulom roku -470 927-21 631-21 690-22 574-11 882
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 200-470 927-21 631-21 690-39 930
EBITDA 26 401-451 590-4 079-8 712-8 820
EBITDA marža 0,1399-0,3903-0,0126-1,550,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 26 401-451 590-4 079-8 712-8 820
Finančná páka 6,879,2111,72-2,56-0,3179
Finančné účty 958,0024 1011 0135 1493 857
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1455-0,1085-0,08530,39123,15
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,14550,10850,0853-0,3912-3,15
Hrubá marža 0,1309-0,3929-0,0029-1,260,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 291-451 894-3 618-8 182-10 377
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,72900,83320,86261,244,34
Krátkodobé finančné výpomoci 90 00050 00050 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 10 1160,000025 2860,00004 983
Krátkodobé záväzky 522 469714 516827 90849 374125 253
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 65 5990,000032 2320,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000144,00
Náklady na predaný tovar 158 2551 611 560324 57912 3687 933
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00002 2611 024
Neobežný majetok 262 499123 748133 26530 86110 594
Obežný majetok 454 241733 840826 5218 83618 101
Obrat aktív -0,21161,350,33720,13310,0450
Obrat neobežného majetku -0,57789,352,430,17120,1227
Obrat obežného majetku -0,33391,580,39160,59780,0718
Obrat zásob 0,00000,00000,000025,990,1106
Odpisy 15 09119 03411 34713 17529 553
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 0919 51711 34713 17529 553
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00009 5170,00000,00000,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,000020,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 110,00304,00373,00136,001 557
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000231 8000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 291-454 773-11 244-8 995-10 377
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0577-3,31-0,17131,430,4411
Podiel EBIT k aktívam 0,0156-0,5491-0,0225-0,5464-1,38
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0156-0,5491-0,0225-0,5464-1,38
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0577-3,29-0,16402,240,4143
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00510,02000,00310,91700,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-3,13-0,8361
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-354,300,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,64-23,88-0,0828-0,5370-0,2244
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,00630,02000,00310,97482,97
Pohľadávky z obchodného styku 2 7500,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -108,84-4,03-80,833,0223,55
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85450,89150,91471,394,15
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,878,2110,72-3,56-1,32
Pridaná hodnota 24 704-454 583-939,00-7 086-6 633
Primárna platobná neschopnosť 23,850,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0156-0,5525-0,0235-0,5585-1,38
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1074-5,09-0,27591,430,4395
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 23,20-1,69-215,23-6,34-13,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 23,20-1,69-215,23-6,34-13,57
Služby 149 4901 581 643222 9456 6211 533
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 716 740857 588959 78639 69728 879
Spotreba materiálu… 8 76529 917101 6343 4865 376
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 90 00050 00050 0000,0000327,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -149 6691 156 977324 0575 6151 300
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 0000,0000417,00333,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00003 2672 2821 300
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb -151 6691 156 977320 3733 0000,0000
Účtovný cash flow 958,0023 0881 0135 1493 857
Úročený dlh 90 00050 00050 0000,0000327,00
Vlastné imanie 104 27193 07281 878-15 531-90 847
Všetky záväzky 612 469764 516877 90855 228119 726
Výsledok hospodárenia 11 310-470 624-21 258-21 554-38 373
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 310-470 624-21 258-21 554-38 373
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 200-473 807-22 591-22 170-39 930
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -473 807-22 591-22 170-23 054-12 026
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 200-470 927-21 631-21 690-39 930
Zásoby 440 524120 834479 85087,009 261
Záväzky 612 469764 516877 90855 228119 726
Záväzky z obchodného styku 65 599231 80032 2320,00000,0000
Zisk pred zdanením 11 200-470 927-21 631-21 690-39 930
Zmena EBIT -0,023821,770,99730,96083,36
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 0000,00006 2490,00000,0000