GLOBAL SLOVAKIA TELEKOM s.r.o

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 11 64011 64011 64011 6406 640
Bežná likvidita III. stupeň 0,95950,95951,031,110,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,41-1,41-1,28-1,17-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,95950,95951,031,110,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,471,471,241,050,0000
Celkový dlh 6 9206 9206 4405 9600,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 640-6 640-6 640-6 640-6 640
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 6406 6406 6406 6406 640
Čistý cash flow 6 6406 6406 6406 6406 640
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,00-960,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,00-960,000,00000,0000
Cudzie zdroje -4 720-4 720-5 200-5 680-6 640
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00960,000,0000
Finančná páka 2,472,472,242,051,0000
Finančné účty 6 6406 6406 6406 6406 640
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4055-0,4055-0,4467-0,4880-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,40550,40550,44670,48801,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59450,59450,55330,51200,0000
Krátkodobé záväzky 6 9206 9206 4405 9600,0000
Neobežný majetok 5 0005 0005 0005 0000,0000
Obežný majetok 6 6406 6406 6406 6406 640
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,00-960,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,57040,57040,57040,57041,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95950,95951,031,110,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7108-0,7108-0,7831-0,8554-1,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59450,59450,55330,51200,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,471,471,241,050,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,95950,95951,031,110,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 64011 64011 64011 6406 640
Účtovný cash flow 6 6406 6406 6406 6406 640
Vlastné imanie 4 7204 7205 2005 6806 640
Všetky záväzky 6 9206 9206 4405 9600,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,00-960,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,00-960,000,00000,0000
Záväzky 6 9206 9206 4405 9600,0000