cosmos flowers, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 775 6791 408 3301 316 9811 281 8471 304 202
Bankové úvery 248 7892 7737 52630 33111 167
Bežná likvidita III. stupeň 10,7319,8415,473,861,58
Bežné bankové úvery 15 4572 7737 52630 33111 167
Časové rozlíšenie aktív 4 3102 4591 1461 6222 078
Časové rozlíšenie pasív 9 7735 3983 5374 1601 071
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,51-3,91-0,12401,590,0354
Celkové tržby 917 904831 315786 8661 037 8330,0000
Celkový dlh 302 32418 91126 799113 224326 192
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 422-67 268-125 580-105 1644 348
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 258 21170 041133 106135 4956 819
Čistý cash flow 188 170-63 065-2 389130 5976 819
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 105 859124 509159 133226 77782 528
Čistý zisk 79 73797 376122 227173 87267 035
Čistý zisk v minulom roku 97 376122 227173 87215 03844 716
Cudzie zdroje -1 463 582-1 384 021-1 286 645-1 164 463-976 939
Daň z príjmov 22 26027 10536 66249 0410,0000
Daň z príjmov v minulom roku 27 10536 66249 0414 3010,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 22 26027 10536 66249 0410,0000
Dlhodobé bankové úvery 233 3320,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 233 3320,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 76,7829,4323,209,445,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 74,8126,0117,409,365,64
Doba obratu aktív 723,06625,76616,86595,83548,77
Doba obratu pohľadávok 76,7829,4323,209,445,69
Doba obratu zásob 338,85325,45278,21281,22275,98
Doba splácania záväzkov 46,0515,2818,7978,97110,46
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,807,179,0338,2381,14
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 7,616,124,7513,350,0000
EBIT v minulom roku 124 509159 133226 77730 23650 248
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 105 859124 509159 133226 77782 528
EBITDA 300 196293 941302 969287 309196 933
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 300 196293 941302 969287 309196 933
Finančná páka 1,211,021,021,101,33
Finančné účty 258 21170 041133 106135 4956 819
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8242-0,9827-0,9770-0,9084-0,7491
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82420,98270,97700,90840,7491
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 308 505291 945305 113785 577193 515
Krátkodobé pohľadávky 188 55166 23649 53420 31113 516
Krátkodobé záväzky 53 53516 13819 27382 244192 836
Krytie dlhovej služby 22,7475,5491,0936,3212,71
Nákladové úroky 3 86228,00244,003 86415 493
Nákladové úroky v minulom roku 28,00244,003 86410 8975 532
Náklady na predaný tovar 632 830533 775499 003511 826637 210
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 424 370385 382374 456380 111399 302
Neobežný majetok 930 643925 972847 782831 552979 868
Obežný majetok 840 726479 899468 053448 673322 256
Obrat aktív 0,50480,58330,59170,61260,6651
Obrat neobežného majetku 0,96320,88710,91920,94430,8853
Obrat obežného majetku 1,071,711,661,752,69
Obrat zásob 1,081,121,311,301,32
Odpisy 194 706159 512145 038130 92484 790
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 97 35379 75672 51965 46284 790
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 97 35379 75672 51965 4620,0000
Osobné náklady 70 20162 46444 47342 9380,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 0911 9961 5221 7323 418
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 8486 4604 87413 8990,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 274 443256 888267 265304 796151 825
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,62100,74650,74850,71930,3613
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,754,616,306,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99481,301,481,572,72
Pohľadávky z obchodného styku 183 70558 53037 15220 13113 412
Pohotová likvidita II. stupeň 5,735,716,061,350,1093
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,7821,95538,57-8,92-143,27
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 48,72-2 252-9,7933,800,4401
Pridaná hodnota 263 526287 688280 262273 420230 251
Primárna platobná neschopnosť 0,04820,11040,13120,69040,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,282,884,391,160,0333
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,010,06430,08850,39411,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,010,06430,08850,39411,66
Služby 148 72499 10981 15386 007194 605
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 775 6791 408 3301 316 9811 281 8471 304 202
Spotreba materiálu… 59 73649 28443 39445 70843 303
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 248 7892 7737 52630 33111 167
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 902 056821 463781 0981 035 246867 461
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 7000,00001 833250 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 841 768781 107732 159752 110843 906
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 54 58840 35647 10633 13623 555
Účtovný cash flow 188 170-63 065-2 389130 5976 819
Úročený dlh 248 7892 7737 52630 33111 167
Úrokové krytie 27,414 447652,1858,695,33
Vlastné imanie 1 463 5821 384 0211 286 6451 164 463976 939
Všetky záväzky 302 32418 91126 799113 224326 192
Výnosy budúcich období dlhodobé 9 1750,00000,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 167,003 8633 0824 0460,0000
Výsledok hospodárenia 107 623134 429158 967224 265112 143
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 107 623134 429158 967224 265112 143
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 79 73797 376122 227173 87267 035
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 97 376122 227173 87215 03844 716
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 101 997124 481158 889222 91387 683
Zásoby 393 964343 622285 413292 867301 921
Záväzky 302 32418 91126 799113 224326 192
Záväzky z obchodného styku 8 8486 4604 87413 8990,0000
Zisk pred zdanením 101 997124 481158 889222 91387 683
Zmena EBIT 0,85020,78240,70177,501,64
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 5670,0000797,00182 1200,0000