Elektro-inžiniering, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 31 21835 55434 36436 73854 646
Bankové úvery 0,00000,00000,00009 97619 984
Bežná likvidita III. stupeň 1,562,131,24-1,12-1,42
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,24-1,09-0,2096-0,2444-0,4958
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,67981,210,0417-0,4367-0,9361
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,840,90505,20-0,3736-0,2549
Celkové tržby 56 29070 29965 31857 39091 082
Celkový dlh 20 22316 89028 824-21 914-18 697
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 632-20 300-1 161-4 356-16 383
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 63220 3001 16114 33236 367
Čistý cash flow 13 63220 3001 16114 33236 367
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 66914 166863,00-11 868-4 960
Čistý zisk -7 66913 124-745,00-14 690-9 252
Čistý zisk v minulom roku 13 124-745,00-14 690-9 2526 499
Cudzie zdroje -10 995-18 664-5 540-58 652-73 343
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,002 411
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,00960,00
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00009 97619 984
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000-990,00
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00009 97619 984
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 114,0179,81185,34143,6375,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 105,9975,17180,08128,2074,98
Doba obratu aktív 202,67186,40192,03235,56219,81
Doba obratu pohľadávok 114,0179,81185,34143,6371,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 130,1987,66155,48-210,43-156,27
EBIT v minulom roku 14 166863,00-11 868-4 96013 948
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 66914 166863,00-11 868-4 960
EBITDA -7 51314 9071 098-11 143-4 018
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -7 51314 9071 098-11 143-4 018
Efektívna daňová sadzba 0,00000,06824,47-0,0699-0,1158
Finančná páka 2,841,906,200,62640,7451
Finančné účty 13 63220 3001 16114 33236 367
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3522-0,5249-0,1612-1,60-1,34
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,35220,52490,16121,601,34
Hrubá marža 0,69920,54830,48110,32870,2623
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -7 67014 167852,00-11 442-4 531
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64240,47030,8097-0,8933-0,7110
Krátkodobé pohľadávky 17 56115 22433 16622 40118 817
Krátkodobé záväzky 20 05316 72027 824-32 819-38 851
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 1391 3524 0294 4655 807
Krytie dlhovej služby 0,0000181,791,69-5,98-1,21
Nákladové úroky 0,000082,00648,001 8623 332
Nákladové úroky v minulom roku 82,00648,001 8623 3325 038
Náklady na predaný tovar 16 86431 07633 89238 06166 850
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000430,00
Obežný majetok 31 21835 55434 36436 73854 216
Obrat aktív 1,801,961,901,551,66
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,0000211,03
Obrat obežného majetku 1,801,961,901,551,67
Odpisy 0,00000,00000,0000430,00430,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000430,00430,00
Osobné náklady 46 03321 69223 92125 32325 280
Ostatné náklady na finančnú činnosť 157,00740,00246,00299,00513,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 66913 124-745,00-14 260-8 822
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,69750,7032-0,1345-0,2141-0,0991
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,68690,75220,1320-0,1706-0,0531
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,43670,57100,03380,39010,6655
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,170,56280,76121,341,06
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,85501,781,310,74500,9451
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,85501,781,310,73250,9293
Pohľadávky z obchodného styku 16 32514 33932 22519 99518 641
Pohotová likvidita II. stupeň 1,562,121,23-1,12-1,42
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8066-0,9194-4,77-4,09-2,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000247,561,797,7010,91
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64780,47510,8388-0,5965-0,3421
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,840,90505,20-0,3736-0,2549
Pridaná hodnota 39 35738 54631 42518 86523 893
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,69750,7032-0,1345-0,2505-0,1261
Rýchla likvidita I. stupeň 0,67981,210,0417-0,4367-0,9361
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,691,1326,251,974,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,691,1326,251,974,65
Služby 12 97124 86830 60335 53662 348
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 21835 55434 36436 73854 646
Spotreba materiálu… 3 8936 2083 2892 5254 502
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00009 97619 984
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 56 22169 62265 31756 92690 743
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 56 22169 62265 31756 92690 743
Účtovný cash flow 13 63220 3001 16114 33236 367
Úročený dlh 0,00000,00000,00009 97619 984
Úrokové krytie 0,0000172,761,33-6,37-1,49
Vlastné imanie 10 99518 6645 54058 65273 343
Všetky záväzky 20 22316 89028 824-21 914-18 697
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,69750,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -7 51314 9071 098-11 573-4 448
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 51314 9071 098-11 573-4 448
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 66913 124-745,00-14 690-9 252
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 124-745,00-14 690-9 2526 499
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 66914 084215,00-13 730-8 292
Zásoby 25,0030,0037,005,0022,00
Záväzky 20 22316 89028 824-21 914-18 697
Záväzky z obchodného styku 2 1391 3524 0294 4655 807
Zisk pred zdanením -7 66914 084215,00-13 730-8 292
Zmena EBIT -0,541416,41-0,07272,39-0,3556