Tatra Capital, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 856 531443 785597 673703 188496 023
Bežná likvidita III. stupeň 3,752,160,62740,16710,3880
Časové rozlíšenie aktív 4 2990,00000,00000,0000219,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,70-0,89431,03-0,1048-0,0358
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,06610,03540,16000,59400,4309
Celkové tržby 66 607155 558108 95838 80658 213
Celkový dlh 53 09415 17082 427262 037149 371
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -36 2715 00564 602146 43017 654
Čistá marža, Zisková marža, ROS 1,660,32180,68002,441,18
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 7716 4959 7771 49313 449
Čistý cash flow 31 276-3 2828 284-11 956-4 237
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 114 93851 14475 05695 45972 159
Čistý zisk 110 35650 06274 09694 49968 874
Čistý zisk v minulom roku 50 06274 09694 49968 87447 695
Cudzie zdroje -803 437-428 615-515 246-441 151-346 652
Daň z príjmov 4 2271 082960,00960,003 285
Daň z príjmov v minulom roku 1 082960,00960,003 2852 059
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 2271 082960,00960,003 285
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,4132,0649,3964,2374,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,6332,0649,3920,9613,21
Doba obratu aktív 4 6943 7566 5516 6454 447
Doba obratu pohľadávok 55,4132,0649,3964,2374,10
Doba obratu zásob 6 14523 4560,000021 6631 181
Doba splácania záväzkov 5 0273 8270,000069 6523 879
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 100,8231,0688,211 0781 060
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 7871 6150,00004 960442,30
EBIT v minulom roku 51 14475 05695 45972 15949 754
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 114 93851 14475 05695 45972 159
EBITDA 46 248203 209101 74121 63021 208
EBITDA marža 0,69431,310,93380,55740,3643
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 46 248203 209101 74121 63021 208
Finančná páka 1,071,041,161,591,43
Finančné účty 37 7716 4959 7771 49313 449
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9380-0,9658-0,8621-0,6274-0,6989
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93800,96580,86210,62740,6989
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 46 158203 122101 65421 49156 557
Krátkodobé finančné výpomoci 1 50011 50074 379147 92331 103
Krátkodobé pohľadávky 10 1113 7884 5066 7978 265
Krátkodobé záväzky 18 3993 6708 048114 114118 268
Krytie dlhovej služby 130,280,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 355,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 33 44524 50919 52730 34230 640
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 336350,000,0000598,0011 129
Neobežný majetok 781 858411 010545 957659 406438 070
Obežný majetok 70 37432 77551 71643 78257 734
Obrat obežného majetku 0,94651,320,64390,88220,7052
Odpisy 29 936151 97826 59828 43825 652
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 96875 98913 29914 21912 826
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 96875 98913 29914 21912 826
Ostatné náklady na finančnú činnosť 90,0087,0087,00139,0046,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000395,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 8601 5495 3898 12613 486
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 140 292202 040100 694122 93794 526
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 24,8253,190,000013,850,9051
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,110,12250,51790,29130,3927
Pohľadávky z obchodného styku 7 5963 7884 5062 2181 474
Pohotová likvidita II. stupeň 2,620,67790,17330,03160,1468
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -25,69130,60-62,2036,9081,82
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 88,100,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,06610,03540,16000,59400,4309
Pridaná hodnota 33 16218 61713 7758 28310 073
Primárna platobná neschopnosť 1,820,40891,203,669,15
Rýchla likvidita I. stupeň 1,900,42810,11860,00570,0900
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,150,07470,810212,117,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,150,07470,810212,117,04
Služby 11 53116 8299 97315 20210 630
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 856 531443 785597 673703 188496 023
Spotreba materiálu… 20 5787 3309 55414 5428 881
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 50011 50074 379147 92331 103
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 66 60743 12633 30238 62558 213
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,000017 500
Tržby z predaja tovaru 5 9531 25135,00624,0011 881
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 60 65441 87533 26738 00128 832
Účtovný cash flow 31 276-3 2828 284-11 956-4 237
Úročený dlh 1 50011 50074 379147 92331 103
Úrokové krytie 323,770,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 803 437428 615515 246441 151346 652
Všetky záväzky 53 09415 17082 427262 037149 371
Výsledok hospodárenia 16 31251 23175 143-6 80813 056
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 31251 23175 143-6 80813 056
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 110 35650 06274 09694 49968 874
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 50 06274 09694 49968 87447 695
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 114 58351 14475 05695 45972 159
Zásoby 22 49222 49237 43335 49236 020
Záväzky 53 09415 17082 427262 037149 371
Záväzky z obchodného styku 13 8601 5495 3898 12613 486
Zisk pred zdanením 114 58351 14475 05695 45972 159
Zmena EBIT 2,250,68140,78631,321,45