PRO - JET, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 89 21274 97668 85987 06595 327
Bežná likvidita III. stupeň 498,364,71-4,509,125,85
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000012,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5840-1,03-0,6551-1,05-0,1361
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 295,444,09-3,999,030,7623
Celkové tržby 59 83849 88550 22739 9090,0000
Celkový dlh 176,0015 091-13 5309 68814 445
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -51 997-61 708-53 972-81 145-11 011
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 51 99761 70853 97281 14511 011
Čistý cash flow 51 99761 70853 97281 14511 011
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 29 15020 28818 9351 18919 603
Čistý zisk 29 15015 85915 012229,0019 603
Čistý zisk v minulom roku 15 85915 012229,00-1 23429 855
Cudzie zdroje -89 036-59 885-82 389-77 377-80 882
Daň z príjmov 0,00004 4293 923960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 4293 923960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00004 4293 923960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 218,0369,4051,9711,08608,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,3964,7644,7510,79211,24
Doba obratu aktív 544,61553,55514,441 175788,58
Doba obratu pohľadávok 218,0369,4051,9711,08608,07
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000336,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1,07111,42-101,08121,21119,49
EBIT v minulom roku 20 28818 9351 189-274,0029 855
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 29 15020 28818 9351 18919 603
EBITDA 31 67924 53226 80711 46529 245
EBITDA marža 0,52940,49180,53370,28730,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 31 67924 53226 80711 46529 245
Efektívna daňová sadzba 0,00000,21830,20720,80740,0000
Finančná páka 1,001,250,83581,131,18
Finančné účty 51 99761 70853 97281 14511 011
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9980-0,7987-1,20-0,8887-0,8485
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99800,79871,200,88870,8485
Hrubá marža 0,54670,50840,55800,22670,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 31 51824 35126 59627 34429 057
Krátkodobé pohľadávky 35 7159 4006 956821,0073 507
Krátkodobé záväzky 176,0015 091-13 5308 98414 445
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9 5727 2593 1764 1960,0000
Náklady na predaný tovar 27 07824 07820 82818 00515 649
Neobežný majetok 1 5003 8687 9315 09910 797
Obežný majetok 87 71271 10860 92881 96684 518
Obrat aktív 0,67020,65940,70950,31070,4629
Obrat neobežného majetku 39,8612,786,165,314,09
Obrat obežného majetku 0,68170,69530,80190,33010,5221
Odpisy 2 3684 0637 6626 3083 599
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 3684 0637 6626 3083 599
Osobné náklady 0,000099,001 5021 4580,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 161,00181,00211,00121,00188,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 31 51819 92222 6746 53723 202
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58280,82300,78380,93200,1155
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,86901,241,072,030,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,82
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000256,1618,666,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 13,816,093,061,177,91
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,86971,251,103,000,2496
Pohľadávky z obchodného styku 5 4698 7725 990800,0025 536
Pohotová likvidita II. stupeň 498,364,71-4,509,125,85
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,71-0,9705-1,53-0,9536-7,35
Pridaná hodnota 32 71225 36028 0289 04928 474
Primárna platobná neschopnosť 1,750,82750,53025,250,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 295,444,09-3,999,030,7623
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00560,6152-0,50470,84500,4939
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00560,6152-0,50470,84500,4939
Služby 17 74417 60012 9728 06712 346
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 89 21274 97668 85987 06595 327
Spotreba materiálu… 9 3346 4787 8569 9383 303
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 59 79049 43848 85635 05444 123
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00008 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 59 79049 43848 85627 05444 123
Účtovný cash flow 51 99761 70853 97281 14511 011
Vlastné imanie 89 03659 88582 38977 37780 882
Všetky záväzky 176,0015 091-13 5309 68814 445
Výsledok hospodárenia 29 31120 46919 1451 30925 646
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 29 31120 46919 1451 30925 646
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 29 15015 85915 012229,0019 603
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 85915 012229,00-1 23429 855
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 29 15020 28818 9351 18925 458
Záväzky 176,0015 091-13 5309 68814 445
Záväzky z obchodného styku 9 5727 2593 1764 1960,0000
Zisk pred zdanením 29 15020 28818 9351 18925 458
Zmena EBIT 1,441,0715,93-4,340,6566
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000011 8480,0000