3EC International a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 711 1241 287 1211 212 5921 214 931601 979
Aktivácia 598,000,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 73 308113 316153 324193 3320,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,470,96521,201,123,68
Bežné bankové úvery 73 308113 316153 324193 3320,0000
Časové rozlíšenie aktív 151 70048 09667 65918 77710 540
Časové rozlíšenie pasív 41 27148 34655 42165 2300,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,16420,25520,1098-0,5078-0,6094
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6552-1,40-0,31430,64742,66
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,34190,34090,61831,230,4202
Celkové tržby 1 474 9861 167 2181 120 760820 1880,0000
Celkový dlh 425 461314 902442 126633 175178 121
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -273 451-29 096-224 892-262 754-258 302
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 346 759142 412378 216456 086258 302
Čistý cash flow 204 347-235 804-78 481262 313258 302
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 399 828253 662243 58276 70829 395
Čistý zisk 312 450194 826185 25044 80927 255
Čistý zisk v minulom roku 194 826185 250102 28236 59248 927
Cudzie zdroje -1 244 392-923 873-715 045-516 526-423 858
Daň z príjmov 84 57054 87752 60228 4550,0000
Daň z príjmov v minulom roku 54 87752 60221 60312 3200,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 84 57054 87752 60228 4550,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000246,0040,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,3234,0231,76116,0251,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,3433,5131,75113,1349,51
Doba obratu aktív 426,07408,18398,40541,99377,72
Doba obratu pohľadávok 31,3234,0231,76116,1351,24
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000161,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,6653,5482,03180,7660,83
EBIT v minulom roku 253 662243 582127 32953 22850 969
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 399 828253 662243 58276 70829 395
EBITDA 479 493322 480309 717142 10079 224
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 479 493322 480309 717142 10079 224
Finančná páka 1,381,391,702,351,42
Finančné účty 346 759142 412378 216456 086258 302
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7272-0,7178-0,5897-0,4251-0,7041
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72720,71780,58970,42510,7041
Hrubá marža 0,65150,63830,60190,54120,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 452 628298 109285 145129 69971 871
Krátkodobé pohľadávky 125 792107 28996 651260 08281 623
Krátkodobé záväzky 311 887168 834249 681405 20596 940
Krytie dlhovej služby 10,886,175,062,0737,02
Materiál 4 55321 1935 7007 7766 685
Nákladové úroky 2 8083 9595 7303 4442 140
Nákladové úroky v minulom roku 3 9595 7303 4444 3162 042
Náklady na predaný tovar 504 907405 916436 332374 345219 660
Neobežný majetok 1 082 320968 131664 366471 964244 789
Obežný majetok 477 104270 894480 567724 190346 650
Obrat aktív 0,85670,89420,91620,67340,9663
Obrat neobežného majetku 1,351,191,671,732,38
Obrat obežného majetku 3,074,252,311,131,68
Odpisy 62 24853 66268 13067 60628 255
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 31 12426 83134 06533 80328 255
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 31 12426 83134 06533 8030,0000
Osobné náklady 513 367460 245404 623333 9270,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 26 86526 72124 57217 6107 734
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00005 209381,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 223 816112 495179 742318 2160,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 374 698248 488253 380112 41555 510
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53420,61770,59980,75230,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,65
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,871,621,671,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,671,451,431,1112,81
Pohľadávky z obchodného styku 125 859105 68496 650253 60378 905
Pohotová likvidita II. stupeň 1,460,90111,181,113,62
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,093,929,11-1,97-1,64
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 72,77-59,56-13,7076,17120,70
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,24860,24470,36460,52120,2959
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,34190,34090,61831,230,4202
Pridaná hodnota 960 951745 054674 589443 846362 053
Primárna platobná neschopnosť 1,781,061,861,250,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,81310,43090,82500,68712,66
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,88730,97651,434,462,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,88730,97651,434,462,25
Služby 418 403376 258404 181349 290189 084
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 711 1241 287 1211 212 5921 214 931601 979
Spotreba materiálu… 87 10229 65832 15125 05530 576
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 73 308113 316153 324193 3320,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 465 8581 152 1451 110 921818 191581 713
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 1750,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 465 8581 150 9701 110 921818 191581 713
Účtovný cash flow 204 347-235 804-78 481262 313258 302
Úročený dlh 73 308113 316153 324193 3320,0000
Úrokové krytie 142,3964,0742,5122,2713,74
Vlastné imanie 1 244 392923 873715 045516 526423 858
Všetky záväzky 425 461314 902442 126633 175178 121
Výnosy budúcich období dlhodobé 41 27148 34655 42165 2300,0000
Výsledok hospodárenia 417 245269 993241 58774 49450 969
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 417 245269 993241 58774 49450 969
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 312 450194 826185 25044 80927 255
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 194 826185 250102 28236 59248 927
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 397 020249 703237 85273 26438 194
Zásoby 4 55321 1935 7007 7766 685
Záväzky 425 461314 902442 126633 175178 121
Záväzky z obchodného styku 223 816112 495179 742318 2160,0000
Zisk pred zdanením 397 020249 703237 85273 26438 194
Zmena EBIT 1,581,041,911,440,5767