B&B autoslužby, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 329 636322 531241 543243 869248 942
Bežná likvidita III. stupeň 1,461,171,650,64410,7079
Časové rozlíšenie aktív 2 6523 1512 1532 4112 586
Časové rozlíšenie pasív 143,000,00000,00000,0000123,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,141,450,9950-7,99-14,04
Celkové tržby 370 617338 965301 340243 099227 829
Celkový dlh 175 649190 811120 470278 742267 902
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -91 141-57 126-44 678-19 848-12 303
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 91 14157 12644 67819 84812 303
Čistý cash flow 34 01512 44824 8307 545-4 672
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 24 52511 91011 968-14 446-13 594
Čistý zisk 22 12410 64710 553-15 790-14 554
Čistý zisk v minulom roku 10 64710 553-15 790-14 5545 973
Cudzie zdroje -153 844-131 720-121 07334 87319 083
Daň z príjmov 2 257960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,001 056
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 257960,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,9043,4631,5939,7339,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,8039,5127,2435,1034,84
Doba obratu aktív 330,44350,55293,84371,78405,72
Doba obratu pohľadávok 33,9043,4631,5939,7339,79
Doba obratu zásob 226,23235,96232,50317,24378,90
Doba splácania záväzkov 313,06372,70225,93675,46675,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 173,56203,55143,39422,34433,81
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 92,60128,6685,16113,97122,80
EBIT v minulom roku 11 91011 968-14 446-13 5947 033
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 24 52511 91011 968-14 446-13 594
EBITDA 91 30663 56955 85430 33229 874
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 91 30663 56955 85430 33229 874
Finančná páka 2,142,452,00-6,99-13,05
Finančné účty 91 14157 12644 67819 84812 303
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4667-0,4084-0,50120,14300,0767
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,46670,40840,5012-0,1430-0,0767
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 88 33356 96251 10825 02824 660
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,52520,58070,48801,141,07
Krátkodobé pohľadávky 33 81839 98225 96626 06024 414
Krátkodobé záväzky 173 138187 281117 868277 031266 176
Krytie dlhovej služby 634,07209,80122,7678,990,0000
Materiál 69,0069,0069,0069,0069,00
Nákladové úroky 144,00303,00455,00384,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 303,00455,00384,000,00004,00
Náklady na predaný tovar 256 790249 628232 613204 933183 787
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 201 861183 414190 424149 699143 742
Neobežný majetok 76 912103 70347 44865 43760 424
Obežný majetok 250 072215 677191 942176 021185 932
Obrat aktív 1,101,041,240,98180,8996
Obrat neobežného majetku 4,733,246,323,663,71
Obrat obežného majetku 1,461,561,561,361,20
Obrat zásob 1,611,551,571,150,9633
Odpisy 62 64242 31046 66840 50828 582
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 31 32121 15523 33420 25414 291
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 31 32121 15523 33420 25414 291
Osobné náklady 47 09743 62833 40727 76626 704
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 9736 6075 5805 3045 957
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000743,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 51 21064 65244 43146 74448 359
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 84 76652 95757 22124 71814 028
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,14380,08080,08720,45280,7627
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,15690,08810,09680,43560,7832
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,43880,50620,49540,80510,6648
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,53170,46990,35410,23040,2795
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,281,982,021,241,50
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97801,000,84210,50510,7266
Pohľadávky z obchodného styku 26 73236 35522 39223 02421 378
Pohotová likvidita II. stupeň 0,73640,53530,61760,17440,1476
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,52-10,58-4,884,62-4,08
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 236,2241,0854,5719,650,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53290,59160,49881,141,08
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,141,450,9950-7,99-14,04
Pridaná hodnota 107 32786 19567 42834 48840 169
Primárna platobná neschopnosť 1,921,781,982,032,26
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,14380,08080,08720,45280,7627
Rýchla likvidita I. stupeň 0,52600,30500,37910,07160,0462
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,923,002,169,198,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,923,002,169,198,97
Služby 37 97442 12426 69433 45626 729
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 329 636322 531241 543243 869248 942
Spotreba materiálu… 16 95524 09015 49521 77813 316
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 364 117335 823300 458239 421223 956
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000417,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 258 504239 085230 861189 288182 793
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 105 61396 73869 18050 13341 163
Účtovný cash flow 34 01512 44824 8307 545-4 672
Úrokové krytie 170,3139,3126,30-37,620,0000
Vlastné imanie 153 844131 720121 073-34 873-19 083
Všetky záväzky 175 649190 811120 470278 742267 902
Výsledok hospodárenia 28 66421 2599 603-10 1761 292
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 28 66421 2599 603-10 1761 292
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 12410 64710 553-15 790-14 554
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 64710 553-15 790-14 5545 973
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 24 38111 60711 513-14 830-13 594
Zásoby 125 113118 569121 298130 113149 215
Záväzky 175 649190 811120 470278 742267 902
Záväzky z obchodného styku 51 21064 65244 43146 74448 359
Zisk pred zdanením 24 38111 60711 513-14 830-13 594
Zmena EBIT 2,060,9952-0,82851,06-1,93