154, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 24 88428 8101 6651 2571 671
Bežná likvidita III. stupeň 0,56330,67810,12120,20060,7927
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,42231,520,13800,13803,36
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,18440,48790,12120,11030,6973
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,29-3,11-1,14-1,25-4,82
Celkové tržby 14 07031 54223 8161 8593 679
Celkový dlh 44 17442 48613 7336 2662 108
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 146-20 730-1 665-691,00-1 470
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,3990-0,0510-0,2964-2,46-0,2666
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 14620 7301 665691,001 470
Čistý cash flow 8 14620 7301 665691,001 470
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 614-1 128-6 578-4 092-501,00
Čistý zisk -5 614-1 608-7 058-4 572-981,00
Čistý zisk v minulom roku -1 608-7 058-4 572-981,001 711
Cudzie zdroje 19 29013 67612 0685 009437,00
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,00483,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,056,710,0000111,1319,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,056,710,0000111,1319,94
Doba obratu aktív 645,53333,3925,52246,80165,78
Doba obratu pohľadávok 15,056,710,0000111,1319,94
Doba obratu zásob 563,29142,580,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 1 540807,68835,423 4718 844
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 146491,64210,471 230209,14
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 325,40516,4415,39119,64771,95
EBIT v minulom roku -1 128-6 578-4 092-501,002 200
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 614-1 128-6 578-4 092-501,00
EBITDA -5 517-1 044-6 503-4 008-417,00
EBITDA marža -0,3921-0,0331-0,2731-2,16-0,1133
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 517-1 044-6 503-4 008-417,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,4255-0,0730-0,1173-0,9581
Finančná páka -1,29-2,11-0,1380-0,2509-3,82
Finančné účty 8 14620 7301 665691,001 470
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,77520,47477,253,980,2615
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,7752-0,4747-7,25-3,98-0,2615
Hrubá marža 0,05210,15010,1766-2,16-0,1133
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 614-1 128-6 587-4 092-501,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,781,478,254,981,26
Krátkodobé pohľadávky 580,00580,000,0000566,00201,00
Krátkodobé záväzky 44 17442 48613 7336 2662 108
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9 33427 166253,00216,00184,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00006,00
Náklady na predaný tovar 13 33726 80919 6115 8674 096
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 47019 2006 000659,0087,00
Obežný majetok 24 88428 8101 6651 2571 671
Obrat aktív 0,56541,0914,301,482,20
Obrat obežného majetku 0,56541,0914,301,482,20
Obrat zásob 0,64802,560,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 97,0084,0084,0084,0084,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 614-1 608-7 058-4 572-981,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,29100,11760,58490,91282,24
Podiel EBIT k aktívam -0,2256-0,0392-3,95-3,26-0,2998
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2256-0,0392-3,95-3,26-0,2998
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,29100,08250,54510,81691,15
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,32740,71951,00000,54970,8797
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,57900,65720,06990,37170,3996
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,07000,24650,7008-6,08-4,79
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,57900,65720,06990,37170,3996
Pohľadávky z obchodného styku 580,00580,000,0000566,00201,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,19750,50160,12120,20060,7927
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,370,65977,257,250,2973
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,781,478,254,981,26
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,29-3,11-1,14-1,25-4,82
Pridaná hodnota 733,004 7334 205-4 008-417,00
Primárna platobná neschopnosť 16,0946,840,00000,38160,9154
Rentabilita aktív, ROA -0,2256-0,0558-4,24-3,64-0,5871
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,29100,11760,58490,91282,24
Rýchla likvidita I. stupeň 0,18440,48790,12120,11030,6973
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8,01-40,70-2,11-1,56-5,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8,01-40,70-2,11-1,56-5,06
Služby 2 3624 72312 9195 1612 647
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 88428 8101 6651 2571 671
Spotreba materiálu… 505,002 886692,0047,001 362
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 07031 54223 8161 8593 679
Tržby z predaja tovaru 12 01520 43012 4261 8593 679
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 05511 11211 3900,00000,0000
Účtovný cash flow 8 14620 7301 665691,001 470
Vlastné imanie -19 290-13 676-12 068-5 009-437,00
Všetky záväzky 44 17442 48613 7336 2662 108
Výsledok hospodárenia -5 517-1 044-6 503-4 008-417,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 517-1 044-6 503-4 008-417,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 614-1 608-7 058-4 572-981,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 608-7 058-4 572-981,001 711
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 614-1 128-6 578-4 092-501,00
Zásoby 16 1587 5000,00000,00000,0000
Záväzky 44 17442 48613 7336 2662 108
Záväzky z obchodného styku 9 33427 166253,00216,00184,00
Zisk pred zdanením -5 614-1 128-6 578-4 092-501,00
Zmena EBIT 4,980,17151,618,17-0,2277