VITA COM INTERNATIONAL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 28712 3469 4759 1246 662
Bežná likvidita III. stupeň 9,679,066,584,753,14
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,12-0,9388-1,18-1,27-1,10
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,677,576,584,752,35
Celkové tržby 2 4002 4002 4004 8005 400
Celkový dlh 1 1671 3621 4401 9202 120
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 287-10 312-9 475-9 124-6 662
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,42331,230,34630,55480,7094
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 28710 3129 4759 1246 662
Čistý cash flow 11 28710 3129 4759 1244 991
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -655,003 8321 7913 6234 791
Čistý zisk -1 0162 950831,002 6633 831
Čistý zisk v minulom roku 3 102831,002 6633 831-1 543
Cudzie zdroje -10 120-10 984-8 035-7 204-4 542
Daň z príjmov 361,00882,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 730,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 361,00882,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000309,340,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 1 7171 8781 441693,80450,30
Doba obratu pohľadávok 0,0000309,340,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 177,48207,14219,00146,00143,30
EBIT v minulom roku 3 8321 7913 6234 791-583,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -655,003 8321 7913 6234 791
EBITDA 1 8301 9001 9003 7314 897
EBITDA marža 0,76250,79170,79170,77730,9069
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 8301 9001 9003 7314 897
Efektívna daňová sadzba 0,21000,23020,53600,26500,2004
Finančná páka 1,121,121,181,271,47
Finančné účty 11 28710 3129 4759 1246 662
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8966-0,8897-0,8480-0,7896-0,6818
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89660,88970,84800,78960,6818
Hrubá marža 0,76250,79170,79170,79100,9069
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 7191 7981 7913 6234 791
Krátkodobé pohľadávky 0,00002 0340,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 1671 3621 4401 9202 120
Náklady na predaný tovar 570,00500,00500,001 003503,00
Obežný majetok 11 28712 3469 4759 1246 662
Obrat aktív 0,21260,19440,25330,52610,8106
Obrat obežného majetku 0,21260,19440,25330,52610,8106
Ostatné náklady na finančnú činnosť 111,00102,00109,00108,00106,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 0162 950831,002 6633 831
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,10040,26860,10340,36970,8435
Podiel EBIT k aktívam -0,05800,31040,18900,39710,7192
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,05800,31040,18900,39710,7192
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,06470,34890,22290,50291,05
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,83531,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 4,704,303,951,900,9243
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,704,303,951,900,9243
Pohotová likvidita II. stupeň 9,679,066,584,753,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8966-1,07-0,8480-0,7896-0,9100
Pridaná hodnota 1 8301 9001 9003 7974 897
Rentabilita aktív, ROA -0,09000,23890,08770,29190,5751
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,10040,26860,10340,36970,8435
Rýchla likvidita I. stupeň 9,677,576,584,753,14
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,63770,71680,75790,51460,4329
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,63770,71680,75790,51460,4329
Služby 570,00500,00500,001 003503,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 28712 3469 4759 1246 662
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 4002 4002 4004 8005 400
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 4002 4002 4004 8005 400
Účtovný cash flow 11 28710 3129 4759 1244 991
Vlastné imanie 10 12010 9848 0357 2044 542
Všetky záväzky 1 1671 3621 4401 9202 120
Výsledok hospodárenia 1 8301 9001 9003 7314 897
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 8301 9001 9003 7314 897
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 0162 950831,002 6633 831
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 102831,002 6633 831-1 543
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 7193 8321 7913 6234 791
Záväzky 1 1671 3621 4401 9202 120
Zisk pred zdanením 1 7193 8321 7913 6234 791
Zmena EBIT -0,17092,140,49430,7562-8,22

Činnosti firmy
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Finančný a operačný leasing
Činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Poradenská a konzultačná činnosť v rozshu voľných živností
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Reklamná a propagačná činnosť
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)..
Prekladateľská činnosť
Prenájom motorových vozidiel
Nákup a predaj hotových jedál na priamu konzumáciu /bez prípravy/
Predaj nápojov na priamu konzumáciu
Organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí v rozsahu voľných..
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Organizovanie kurzov, seminárov a školení
Faktoring a forfaiting
Prenájom a leasing software so súhlasom autora
Poradenská, konzultačná a lektorská činnosť v oblasti informačných technológií
Automatizované spracovanie dát
Systémová údržba software
Využívanie výsledkov tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
Prieskum trhu a verejnej mienky
Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a bezmäsitých jedál..
Návrh a optimalizácia informačných technológií
Príprava a predaj jedál studenej kuchyne na priamu konzumáciu