iNews s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 26 48623 35633 12445 91462 481
Bežná likvidita III. stupeň 0,58710,43120,50700,56500,6440
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,420,86161,6536,18-1,81
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,58710,39550,47860,53190,6080
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,42-2,18-3,45-68,032,97
Celkové tržby 14 1670,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 45 11743 17546 63546 59946 761
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 486-17 076-22 320-24 784-28 429
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 48617 07622 32024 78428 429
Čistý cash flow 26 48617 07622 32024 78428 429
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 542-6 309-11 866-15 445-27 153
Čistý zisk 1 189-6 309-12 826-16 405-28 473
Čistý zisk v minulom roku -6 309-12 826-16 405-28 473389,00
Cudzie zdroje 18 63119 81913 511685,00-15 720
Daň z príjmov 353,000,0000960,00960,00961,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00961,00961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 353,000,0000960,00960,00961,00
EBIT v minulom roku -6 309-11 866-15 445-27 1532 041
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 542-6 309-11 866-15 445-27 153
EBITDA -7 795-1 478-1 690-2 594-14 285
EBITDA marža -0,55020,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -7 795-1 478-1 690-2 594-14 285
Finančná páka -1,42-1,18-2,45-67,033,97
Finančné účty 26 48617 07622 32024 78428 429
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,70340,84860,40790,0149-0,2516
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,7034-0,8486-0,4079-0,01490,2516
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20 450-1 568-1 764-2 663-14 374
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,701,851,411,010,7484
Krátkodobé pohľadávky 0,00001 5391 3221 5461 685
Krátkodobé záväzky 45 11743 17546 63546 59946 761
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-39,79
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000359,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000359,00691,00
Náklady na predaný tovar 6 1340,00000,0000636,0012 599
Neobežný majetok 0,00004 7419 48219 58432 367
Obežný majetok 26 48618 61523 64226 33030 114
Odpisy 4 7414 74110 10212 78312 783
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 7414 74110 10212 78312 783
Ostatné náklady na finančnú činnosť 89,0090,0074,0069,0089,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 930-1 568-2 724-3 622-15 690
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,06380,31830,949323,95-1,81
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,08280,31830,878222,55-1,73
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,73110,67380,53980,4550
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,870,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,290,00000,0000-0,0498-0,9856
Pohotová likvidita II. stupeň 0,58710,43120,50700,56500,6440
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,70341,160,60530,0276-0,5530
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000079,19
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,701,851,411,010,7484
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,42-2,18-3,45-68,032,97
Pridaná hodnota -6 1340,00000,0000-636,00-12 599
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,06380,31830,949323,95-1,81
Rýchla likvidita I. stupeň 0,58710,39550,47860,53190,6080
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,79-29,21-27,59-17,96-3,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,79-29,21-27,59-17,96-3,27
Služby 6 1340,00000,0000636,0012 324
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 48623 35633 12445 91462 481
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,0000275,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 1670,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 14 1670,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 26 48617 07622 32024 78428 429
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-75,64
Vlastné imanie -18 631-19 819-13 511-685,0015 720
Všetky záväzky 45 11743 17546 63546 59946 761
Výsledok hospodárenia 1 631-6 219-11 792-15 377-27 068
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 631-6 219-11 792-15 377-27 068
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 189-6 309-12 826-16 405-28 473
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 309-12 826-16 405-28 473389,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 542-6 309-11 866-15 445-27 512
Záväzky 45 11743 17546 63546 59946 761
Zisk pred zdanením 1 542-6 309-11 866-15 445-27 512
Zmena EBIT -0,24440,53170,76830,5688-13,30

Činnosti firmy
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Služby spojené s produkciou filmov alebo videozáznamov
Organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť ekonomických a účtovných poradcov
Reklamná a propagačná činnosť
Obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
Nákup a predaj motorových vozidiel
Prenájom strojov, prístrojov a výpočtovej techniky
Upratovacie práce
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Prieskum trhu
Požičiavanie motorových vozidiel
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Administratívne práce vykonávané prostredníctvom elektronického internetového..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové a búracie práce
Spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej..
Obstarávateľské služby v stavebníctve - inžinierska činnosť
Zhotovovanie web stránok v rozsahu voľnej živnosti
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Vedenie účtovníctva
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti