A. I. X. s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 6 6396 6396 6396 6390,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,464,616,9213,830,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,41-1,28-1,17-1,080,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,464,616,9213,830,0000
Celkový dlh 1 9201 440960,00480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 639-6 639-6 639-6 6390,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 6396 6396 6396 6390,0000
Čistý cash flow 6 6396 6396 6396 6390,0000
Čistý zisk -480,00-480,00-480,00-480,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,00-480,000,00000,0000
Cudzie zdroje -4 719-5 199-5 679-6 1590,0000
Daň z príjmov 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,00480,000,0000
Finančná páka 1,411,281,171,080,0000
Finančné účty 6 6396 6396 6396 6390,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7108-0,7831-0,8554-0,92770,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71080,78310,85540,92770,0000
Krátkodobé záväzky 1 9201 440960,00480,000,0000
Obežný majetok 6 6396 6396 6396 6390,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,00-480,00-480,00-480,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,464,616,9213,830,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7108-0,7831-0,8554-0,92770,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,464,616,9213,830,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 6396 6396 6396 6390,0000
Účtovný cash flow 6 6396 6396 6396 6390,0000
Vlastné imanie 4 7195 1995 6796 1590,0000
Všetky záväzky 1 9201 440960,00480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,00-480,00-480,00-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,00-480,000,00000,0000
Záväzky 1 9201 440960,00480,000,0000

Činnosti firmy
Autoumyváreň
Predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)
Montáž krbových a komínových systémov z hotových komponentov
Ostrenie nástrojov drobnej záhradnej a lesnej mechanizácie, píl, kotúčových píl
Upratovacie práce a čistiace práce
Tapetovacie, maliarske a natieračské práce
Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky spevnené plochy - ukladanie hotových..
Lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia
Montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných..
Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Čalúnnictvo, sklenárske práce
Výroba a požičiavanie športového náradia
Prevádzkovanie športových zariadení
Výroba a čistenie kobercov
Pneuservis
Nákup a predaj automobilov, ojazdených automobilov a autošúčiastok
Krajčírske práce
Prieskum trhu a verejnej mienky
Výroba textílií
Výroba, nákup a predaj textilných výrobkov
Tvorba web stránok
Poskytovanie dátových služieb
Automatizované spracovanie údajov
Poskytovanie služieb v oblasti software a hardware
Marketingové poradenstvo
Organizovanie školení, seminárov a kurzov v rozsahu voľných živností
Faktoring a forfaiting
Záložňa
Komisionálny nákup a predaj
Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
Finančný leasing
Činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
Vnútroštátna nákladná cestná doprava do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem nebezpečného odpadu
Maloobchod a veľkoobchod s pohonnými látkami
Prenájom motorových vozidiel
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Prenájom strojov a prístrojov
Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov
Preklad a tlmočenie
Údržba zelene
Kancelárske a sekretárske služby
Vedenie účtovníctva
Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
Osadzovanie stavebno-stolárskych výrobkov (okien a dverí do drevených rámov,..