Schaetzle-Group SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 960,00480,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 960,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 960,00480,000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -960,00-480,000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 960,00480,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,000,00000,00000,0000
Záväzky 960,00480,000,00000,00000,0000