KOVO MIKRA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201420132012
Aktíva 6 7886 7886 7880,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,647,640,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5815-0,5815-0,54040,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,647,640,00000,00000,0000
Celkový dlh 480,00480,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 668-3 668-3 6680,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 6683 6683 6680,00000,0000
Čistý cash flow 3 6683 6683 6680,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-480,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -6 308-6 308-6 7880,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,081,081,00000,00000,0000
Finančné účty 3 6683 6683 6680,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9293-0,9293-1,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92930,92931,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 480,00480,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 3 1203 1203 1200,00000,0000
Obežný majetok 3 6683 6683 6680,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,54040,54040,54040,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 7,647,640,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,72-1,72-1,850,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 7,647,640,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 7886 7886 7880,00000,0000
Účtovný cash flow 3 6683 6683 6680,00000,0000
Vlastné imanie 6 3086 3086 7880,00000,0000
Všetky záväzky 480,00480,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 480,00480,000,00000,00000,0000