GPW Invest s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 18 98068 8640,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,861,950,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,35091,050,00000,00000,0000
Celkové tržby 136 704210 3680,00000,00000,0000
Celkový dlh 4 93035 2460,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 460-3 4340,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 4603 4340,00000,00000,0000
Čistý cash flow 2 026-5 9570,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 7924 1440,00000,00000,0000
Čistý zisk 7 6313 1840,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 1843 2340,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -14 050-33 6180,00000,00000,0000
Daň z príjmov 2 161960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 161960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,10113,520,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,10113,520,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 50,68119,480,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 36,10113,520,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,1461,140,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 4 1444 1940,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 7924 1440,00000,00000,0000
EBITDA 10 0204 4430,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 0204 4430,00000,00000,0000
Finančná páka 1,352,050,00000,00000,0000
Finančné účty 5 4603 4340,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7403-0,48820,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74030,48820,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 7924 1420,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,25930,51170,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 13 52065 4300,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 4 92235 2390,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 126 211204 3530,00000,00000,0000
Obežný majetok 18 98068 8640,00000,00000,0000
Obrat aktív 7,203,050,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 7,203,050,00000,00000,0000
Osobné náklady 443,001 5720,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 228,00301,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 25640 4630,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 6313 1840,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,54310,09470,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,51590,06020,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,51590,06020,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,69650,12320,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 23,693,830,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 23,693,830,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 13 52065 4300,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,861,950,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,935,640,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,25970,51180,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,35091,050,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 10 4936 0150,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,09290,61840,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,54310,09470,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,110,09740,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,49207,930,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,49207,930,00000,00000,0000
Služby 122 397114 1910,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 98068 8640,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 3 81490 1620,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 136 704210 3680,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 136 704210 3680,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 026-5 9570,00000,00000,0000
Vlastné imanie 14 05033 6180,00000,00000,0000
Všetky záväzky 4 93035 2460,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 10 0204 4430,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 0204 4430,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 6313 1840,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 1843 2340,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 7924 1440,00000,00000,0000
Záväzky 4 93035 2460,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 1 25640 4630,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 9 7924 1440,00000,00000,0000
Zmena EBIT 2,360,98810,00000,00000,0000