EQUEES, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 474 809502 054488 129460 61080 217
Bežná likvidita III. stupeň 0,55410,79460,23250,09720,1881
Časové rozlíšenie aktív 90,0056,000,000048,00479,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000013 528333,007 106
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,14390,22510,1992-6,84-2,01
Celkové tržby 132 461141 834102 177217 04088 077
Celkový dlh 59 71292 24778 835539 106145 590
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 262-32 628-2 435-38 781-11 221
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 26232 6282 43538 78111 221
Čistý cash flow -21 36630 193-36 34627 5602 841
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 25114 940-30 957-2 776-10 638
Čistý zisk 5 29114 040-31 917-6 350-11 598
Čistý zisk v minulom roku 14 040-31 917-6 350-11 598-50 376
Cudzie zdroje -415 097-409 807-395 76678 82972 479
Daň z príjmov 960,00900,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 900,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00900,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,0323,7435,6122,7417,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,6123,418,4822,4516,99
Doba obratu aktív 1 3101 2991 8062 055339,79
Doba obratu pohľadávok 25,0323,7435,6122,7417,26
Doba obratu zásob 100,5199,4887,25121,66139,48
Doba splácania záväzkov 494,63626,37731,087 6991 569
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 160,57170,37291,462 405616,70
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 20,52239,80708,72553,63249,39
EBIT v minulom roku 14 940-30 957-2 776-10 638-49 416
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 25114 940-30 957-2 776-10 638
EBITDA 72 18973 7102 023-26 3637 409
EBITDA marža 0,54500,51970,0198-0,12150,0841
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 72 18973 7102 023-26 3637 409
Finančná páka 1,141,231,23-5,84-1,11
Finančné účty 11 26232 6282 43538 78111 221
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8742-0,8163-0,81080,17110,9035
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87420,81630,8108-0,1711-0,9035
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 72 10173 5341 898243 5497 366
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12260,13110,16141,171,81
Krátkodobé pohľadávky 9 0729 1749 6235 0964 075
Krátkodobé záväzky 58 20165 83278 766539 094145 590
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,1495-8,951,04
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 970
Nákladové úroky 0,00000,00000,00002 6140,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00002 6140,00000,0000
Náklady na predaný tovar 72 58379 596101 30199 36570 527
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 42 94838 36239 32525 55933 873
Neobežný majetok 442 558449 741466 671408 16651 498
Obežný majetok 32 16152 25721 45852 39628 240
Obrat aktív 0,27860,28090,20210,17761,07
Obrat neobežného majetku 0,29890,31360,21140,20041,67
Obrat obežného majetku 4,112,704,601,563,05
Obrat zásob 3,633,674,183,002,62
Odpisy 65 85058 59432 85216 41418 004
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 32 92529 29716 4268 2079 002
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 32 92529 29716 4268 2079 002
Osobné náklady 17 80316 16213 36112 44512 148
Ostatné náklady na finančnú činnosť 88,00176,00125,0088,0043,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 41525 20376 35738 76823 144
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 71 14172 634935,0010 0646 406
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,29810,2631-5,02-0,70860,7766
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,391,60-0,0677-0,68710,4618
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,353,80-0,1992-1,411,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,71390,8219-0,0576-0,60850,5188
Pohľadávky z obchodného styku 8 9219 0452 2925 0324 011
Pohotová likvidita II. stupeň 0,35090,63580,13060,08140,1033
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 19,43-13,5710,892,8625,51
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000010,540,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,12580,18370,16151,171,81
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,14390,22510,1992-6,84-2,01
Pridaná hodnota 59 71861 439-2 662-17 56215 642
Primárna platobná neschopnosť 0,27072,7933,317,705,77
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,82721,2538,97-20,4519,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,82721,2538,97-20,4519,65
Služby 4 57710 06220 75561 00817 231
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 474 809502 054488 129460 61080 217
Spotreba materiálu… 25 05831 17241 22112 79819 423
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 132 301141 03598 639216 80386 169
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000135 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 34 91930 50731 37622 55926 816
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 97 382110 52867 26359 24459 353
Účtovný cash flow -21 36630 193-36 34627 5602 841
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-1,060,0000
Vlastné imanie 415 097409 807395 766-78 829-72 479
Všetky záväzky 59 71292 24778 835539 106145 590
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000013 528333,007 106
Výsledok hospodárenia 6 33915 116-30 829-2 689-10 595
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 33915 116-30 829-2 689-10 595
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 29114 040-31 917-6 350-11 598
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 040-31 917-6 350-11 598-50 376
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 25114 940-30 957-5 390-10 638
Zásoby 11 82710 4559 4008 51912 944
Záväzky 59 71292 24778 835539 106145 590
Záväzky z obchodného styku 2 41525 20376 35738 76823 144
Zisk pred zdanením 6 25114 940-30 957-5 390-10 638
Zmena EBIT 0,4184-0,482611,150,26100,2153
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000094 9120,0000

Činnosti firmy
Prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, pozemkov s poskytovaním..
Vydavateľská činnosť
Prípravné práce k realizácii stavby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Organizovanie výstav
Faktoring a forfaiting
Zapožičiavanie starožitností a umeleckýchj predmetov za úplatu
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom, tabakovými výrobkami
Sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností
Reklamná a propagačná činnosť
Upratovacie práce
Predaj motorových vozidiel
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Prevádzkovanie galérií
Sprostredkovanie nákupu a predaja starožitností
Výroba, predaj reklamných predmetov
Prenájom automobilov
Predaj nápojov na priamu konzumáciu
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Administratívne práce
Prieskum trhu a verejnej mienky
Predaj umeleckých predmetov
Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného..
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
Obchod so starožitnosťami
Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
Prenájom stavebných strojov a zariadení