BLAVA s. r. o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 7 1027 5028 3926 3170,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,000020,845,3013,160,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-0,7074-0,9358-0,42470,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000014,034,035,160,0000
Celkové tržby 0,00002 4505 9523 8720,0000
Celkový dlh 0,0000360,001 583480,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 102-5 052-6 372-2 4450,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,13590,16330,84710,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 1025 0526 3722 4450,0000
Čistý cash flow 7 1025 0526 3722 4790,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -41,00693,001 4523 7600,0000
Čistý zisk -41,00333,00972,003 2800,0000
Čistý zisk v minulom roku 333,00972,003 280-480,000,0000
Cudzie zdroje -7 102-7 142-6 809-5 8370,0000
Daň z príjmov 0,0000360,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 360,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000360,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000365,00123,87365,000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000365,00123,87365,000,0000
Doba obratu aktív 0,00001 118514,63595,480,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000365,00123,87365,000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000053,6397,0845,250,0000
EBIT v minulom roku 693,001 4523 7600,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -41,00693,001 4523 7600,0000
EBITDA -20,00756,001 5363 7810,0000
EBITDA marža 0,00000,30860,25810,97650,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -20,00756,001 5363 7810,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,51950,33060,12770,0000
Finančná páka 1,00001,051,231,080,0000
Finančné účty 7 1025 0526 3722 4450,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9520-0,8114-0,92400,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,95200,81140,92400,0000
Hrubá marža 0,00000,37630,25810,99350,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -41,00693,001 4523 7600,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00002 4502 0203 8720,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000360,001 583480,000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 1030,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00001 5284 41625,000,0000
Obežný majetok 7 1027 5028 3926 3170,0000
Obrat aktív 0,00000,32660,70920,61290,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,32660,70920,61290,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21,0063,0084,0021,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -41,00333,00972,003 2800,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,00580,04660,14280,56190,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,00580,09240,17300,59520,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,00580,09240,17300,59520,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,00580,09700,21320,64420,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,67340,75930,38710,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00002,061,070,64020,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00002,061,070,64020,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00002 4502 0203 8720,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000020,845,3013,160,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,41-1,07-2,350,0000
Pridaná hodnota 0,0000922,001 5363 8470,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,54600,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,00580,04440,11580,51920,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,00580,04660,14280,56190,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000014,034,035,090,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,47621,030,12700,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,47621,030,12700,0000
Služby 0,00001 5284 4163,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 1027 5028 3926 3170,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000022,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00002 4505 9523 8720,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00002 4505 9523 8720,0000
Účtovný cash flow 7 1025 0526 3722 4790,0000
Vlastné imanie 7 1027 1426 8095 8370,0000
Všetky záväzky 0,0000360,001 583480,000,0000
Výsledok hospodárenia -20,00756,001 5363 7810,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -20,00756,001 5363 7810,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -41,00333,00972,003 2800,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 333,00972,003 280-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -41,00693,001 4523 7600,0000
Záväzky 0,0000360,001 583480,000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 1030,00000,0000
Zisk pred zdanením -41,00693,001 4523 7600,0000