ARCADE INVEST, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 235 571685 990689 9871 155 2271 319 829
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3900-0,8730-0,90480,0033-0,0145
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,4751,19218,60-10,5120,70
Celkové tržby 25 04215 2557 60510 22311 754
Celkový dlh 395 301672 845686 8451 276 7531 259 005
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 66 051116 869125 502175 937200 463
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,70810,6557-16,48-17,96-3,02
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 62 29311 4752 843407,00881,00
Čistý cash flow 62 29311 4752 843407,00881,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 73210 963-116 131-172 862-27 246
Čistý zisk 17 73210 003-125 331-183 580-35 495
Čistý zisk v minulom roku 10 003-125 331-183 580-35 215-82 628
Cudzie zdroje 159 730-13 145-3 142121 526-60 824
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,001,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 24 00024 00024 00024 00024 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00001 7864 1560,000012 458
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000438,004 0550,000011 624
Doba obratu aktív 0,0000747 422375 8880,0000479 341
Doba obratu pohľadávok 0,000027 93517 2300,000021 174
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000592 756304 0120,0000381 360
EBIT v minulom roku 10 963-116 131-172 862-26 966-68 204
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 73210 963-116 131-172 862-27 246
EBITDA -5 112-3 571-115 904-41 433-12 079
EBITDA marža -0,2041-0,2341-15,24-4,05-1,03
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 112-3 571-115 904-41 433-12 079
Finančná páka -1,4752,19219,60-9,5121,70
Finančné účty 62 29311 4752 843407,00881,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,6781-0,0192-0,00460,1052-0,0461
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,67810,01920,0046-0,10520,0461
Hrubá marža 0,00000,0023-0,3026-0,2898-0,5499
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 42 73225 839-116 131-22 035-13 142
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,130,79310,80880,95230,7956
Krátkodobé finančné výpomoci 128 344128 344128 345176 344201 344
Krátkodobé pohľadávky 402,001 6397 6281 07834 302
Krátkodobé záväzky 266 480544 036558 0491 100 1701 050 045
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000120,00480,00520,00
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-14,07-4,25-1,66
Nákladové úroky 0,00000,00008 2409 7587 289
Nákladové úroky v minulom roku 0,00008 2409 7587 28914 423
Náklady na predaný tovar 0,0000300,002 9712 9637 468
Neobežný majetok 148 876648 876655 5161 129 7421 260 593
Obežný majetok 86 69537 11434 47125 48559 236
Odpisy 0,00000,00000,000011 74914 104
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,000011 74914 104
Osobné náklady 2 8242 9482 5286 00615 751
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 156344,00227,00604,001 063
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 73210 003-125 331-171 831-21 391
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,56500,0707-0,9532-3,35-0,1354
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,57370,0772-0,8802-3,14-0,1010
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,000084,23-1,10-2,03-2,44
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,490,75220,37380,03980,0750
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0119-0,9102-0,4933-0,4103
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0119-0,9102-0,1669-0,2165
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,000034,254,240,00000,8766
Pohľadávky z obchodného styku 402,00402,007 4440,000032 006
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,56-1,15-1,11298,59-69,04
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,54480,18710,18600,15260,1526
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,680,98080,99541,110,9539
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,4751,19218,60-10,5120,70
Pridaná hodnota 0,000035,00-2 301-2 963-6 463
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,11100,7610-39,891,51-0,5836
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -77,33-188,42-5,93-30,81-104,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -77,33-188,42-5,93-30,81-104,23
Služby 0,0000300,002 2002 6794 787
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 235 571685 990689 9871 155 2271 319 829
Spotreba materiálu… 0,00000,0000771,00284,002 681
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 128 344128 344128 345176 344201 344
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 00015 212670,0010 0011 005
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 25 00014 8770,000010 0010,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000335,00670,000,00001 005
Účtovný cash flow 62 29311 4752 843407,00881,00
Úročený dlh 128 344128 344128 345176 344201 344
Úrokové krytie 0,00000,0000-14,09-17,71-3,74
Vlastné imanie -159 73013 1453 142-121 52660 824
Všetky záväzky 395 301672 845686 8451 276 7531 259 005
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,56500,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 19 88811 306-115 904-172 563-26 183
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 19 88811 306-115 904-172 563-26 183
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 73210 003-125 331-183 580-35 495
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 003-125 331-183 580-35 215-82 628
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 73210 963-124 371-182 620-34 535
Zásoby 0,00000,00000,00000,000053,00
Záväzky 395 301672 845686 8451 276 7531 259 005
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000120,00480,00520,00
Zisk pred zdanením 17 73210 963-124 371-182 620-34 535
Zmena EBIT 1,62-0,09440,67186,410,3995
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000129 3820,0000