OTN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 17 540164 88685 90694 279499 556
Bežná likvidita III. stupeň 0,00001,114,782,051,19
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000675,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,13420,5789-0,05770,13750,0978
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,650016,660,48901,276,57
Celkové tržby 160 853218 313212 139655 0311 567 259
Celkový dlh 6 910155 54828 21252 775433 604
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-1 125-6 833894,00-4 811
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00001 4276 8333 5069 211
Čistý cash flow -1 427-5 4063 327-5 705-6 451
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 292-40 47717 3578 93315 513
Čistý zisk 1 292-41 41116 190138,001 809
Čistý zisk v minulom roku -41 41116 190138,001 809-11 192
Cudzie zdroje -10 630-9 338-57 694-41 504-65 952
Daň z príjmov 0,00000,0000960,002 8802 880
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,002 8802 8802 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,002 8802 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000274,44136,2452,31114,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000269,660,17239,30112,00
Doba obratu aktív 0,0000276,83148,0254,33116,45
Doba obratu pohľadávok 0,0000274,44136,2452,31114,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000247,9930,9524,0297,25
EBIT v minulom roku -40 47717 3578 93315 513-8 312
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 292-40 47717 3578 93315 513
EBITDA 1 386-40 67617 149-12 08315 353
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 386-40 67617 149-12 08315 353
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,05600,95430,6142
Finančná páka 1,6517,661,492,277,57
Finančné účty 0,00001 4276 8333 5069 211
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6060-0,0566-0,6716-0,4402-0,1320
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60600,05660,67160,44020,1320
Hrubá marža -0,00060,40980,73280,38260,3676
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 292-40 98416 86529 61615 028
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,89580,20910,44220,8351
Krátkodobé finančné výpomoci 0,0000302,000,00004 4004 400
Krátkodobé pohľadávky 17 540163 45979 07390 773489 670
Krátkodobé záväzky 0,0000147 70917 96141 687417 161
Krytie dlhovej služby 0,0000-43,5582,85-2,041,42
Nákladové úroky 0,0000934,00207,005 91510 824
Nákladové úroky v minulom roku 934,00207,005 91510 8240,0000
Náklady na predaný tovar 94,00127 93456 389382 812989 675
Obežný majetok 17 540164 88685 90694 279498 881
Obrat aktív 0,00001,322,476,723,13
Obrat obežného majetku 0,00001,322,476,723,14
Osobné náklady -627,00129 402138 366262 178558 189
Ostatné náklady na finančnú činnosť 94,00308,00284,00301,00325,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000839,002 748989,00585,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 292-41 41116 190138,001 809
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1215-4,300,28060,00300,0257
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0737-2,360,25550,16990,1883
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 6,671,450,89011,050,9689
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,14990,69141,120,95591,03
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,14990,69141,120,95591,03
Pohľadávky z obchodného styku 14 007160 613100,0016 148480 463
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00001,114,782,051,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,451,73-17,347,2810,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-5,7916,07-0,9645-0,5960
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,39400,94340,32840,55980,8680
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,650016,660,48901,276,57
Pridaná hodnota -94,0089 466155 451250 622576 086
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,005227,480,06120,0012
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1215-4,430,28060,00330,0274
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,99-3,821,65-4,3728,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,99-3,821,65-4,3728,24
Služby 94,00125 13253 224304 926723 329
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 540164 88685 90694 279499 556
Spotreba materiálu… 0,00002 8023 16577 886266 346
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000302,000,00004 4004 400
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000217 400211 840654 4341 565 761
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000021 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000217 400211 840633 4341 565 761
Účtovný cash flow -1 427-5 4063 327-5 705-6 451
Úročený dlh 0,0000302,000,00004 4004 400
Úrokové krytie 0,0000-43,3483,851,511,43
Vlastné imanie 10 6309 33857 69441 50465 952
Všetky záväzky 6 910155 54828 21252 775433 604
Výsledok hospodárenia 1 386-40 67617 1498 91715 353
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 386-40 67617 1498 91715 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 292-41 41116 190138,001 809
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -41 41116 190138,001 809-11 192
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 292-41 41117 1503 0184 689
Záväzky 6 910155 54828 21252 775433 604
Záväzky z obchodného styku 0,0000839,002 748989,00585,00
Zisk pred zdanením 1 292-41 41117 1503 0184 689
Zmena EBIT -0,0319-2,331,940,5758-1,87