AUDOV spol. s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 299 677223 479247 868202 519326 302
Bankové úvery 0,00002 39012 5289 4240,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,441,131,071,030,9365
Bežné bankové úvery 0,00002 39012 5289 4240,0000
Časové rozlíšenie aktív 12,0012,0013,0013,0013,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,16500,5907-0,4268-0,1544-1,23
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 19,2313,7512,9511,2535,37
Celkové tržby 522 378588 732593 810693 2380,0000
Celkový dlh 284 865208 323230 095185 987317 331
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 114-3 280-2 0952 387-11 069
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 1145 67014 6237 03711 069
Čistý cash flow 2 444-8 9537 5862 55211 069
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 1081 0605 08410 3624 833
Čistý zisk -343,00-2 6181 2425 567-656,00
Čistý zisk v minulom roku -2 6181 2425 5671 9942 988
Cudzie zdroje -14 812-15 156-17 773-16 532-8 971
Daň z príjmov 367,002 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 367,002 8802 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 67,3553,8453,3641,2296,56
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 67,3553,7053,3641,2296,56
Doba obratu aktív 206,09138,34151,61104,50213,14
Doba obratu pohľadávok 67,3553,8453,3641,2296,56
Doba obratu zásob 72 04142 620864,50674,521 028
Doba splácania záväzkov 77 49963 8681 3421 188227,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 143,25119,90128,2686,53174,11
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 45 99730 895763,16494,740,0000
EBIT v minulom roku 1 0605 08410 3628 5263 454
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 1081 0605 08410 3624 833
EBITDA 4 35918 86322 98165 24336 305
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 35918 86322 98165 24336 305
Efektívna daňová sadzba 15,2910,990,69870,34090,0000
Finančná páka 20,2314,7513,9512,2536,37
Finančné účty 8 1145 67014 6237 03711 069
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 31820 71425 59666 68434 786
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,69510,86680,84600,82800,8169
Krátkodobé pohľadávky 97 92886 98587 23979 889147 837
Krátkodobé záväzky 208 293193 704209 704167 685266 551
Krytie dlhovej služby 4,0223,6423,8934,076,61
Materiál 153 325100 305103 49145 66521 940
Nákladové úroky 1 084798,00962,001 9155 489
Nákladové úroky v minulom roku 798,00962,001 9153 652466,00
Náklady na predaný tovar 384 712443 156456 795551 306421 549
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 981,001 10757 05651 50332 196
Neobežný majetok 0,00001 55110 85720 40276 689
Obežný majetok 299 665221 916236 998182 104249 600
Obrat aktív 1,772,642,413,491,71
Obrat neobežného majetku 0,0000380,1854,9734,677,29
Obrat obežného majetku 1,772,662,523,882,24
Obrat zásob 0,00510,00860,42220,54110,3550
Odpisy 3 10218 61419 09054 84228 928
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 5519 3079 54527 42128 928
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 5519 3079 54527 4210,0000
Osobné náklady 143 550135 744125 569116 9460,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 257,00229,00229,001 5191 519
Ostatné záväzky z obchodného styku 123 62493 702119 29669 8100,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 75915 99620 33260 40928 272
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,98300,92660,89720,74950,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 148,86132,342,453,030,3216
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,021,081,111,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99580,94910,96750,90834,74
Pohľadávky z obchodného styku 97 92886 75387 23979 889147 837
Pohotová likvidita II. stupeň 0,50920,47260,45840,49090,5962
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,061,69-2,34-6,48-0,8105
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,25-11,227,891,332,02
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95060,93220,92830,91840,9725
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 19,2313,7512,9511,2535,37
Pridaná hodnota 146 035146 496139 962156 041137 252
Primárna platobná neschopnosť 1,261,081,370,87380,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 65,3511,0410,012,858,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 65,3511,0410,012,858,74
Služby 61 73164 99869 45883 096117 857
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 299 677223 479247 868202 519326 302
Spotreba materiálu… 313 013374 906325 868400 138276 714
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00002 39012 5289 4240,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 530 855590 692598 179708 827558 801
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 108,001 0401 4221 4800,0000
Tržby z predaja tovaru 452,002 05962 00560 92943 628
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 530 295587 593534 752646 418515 173
Účtovný cash flow 2 444-8 9537 5862 55211 069
Úročený dlh 0,00002 39012 5289 4240,0000
Úrokové krytie 1,021,335,285,410,8805
Vlastné imanie 14 81215 15617 77316 5328 971
Všetky záväzky 284 865208 323230 095185 987317 331
Výsledok hospodárenia 1 3651 2895 31311 8817 377
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 3651 2895 31311 8817 377
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -343,00-2 6181 2425 567-656,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 6181 2425 5671 9942 988
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 24,00262,004 1228 447169,00
Zásoby 193 623129 261135 13695 17890 694
Záväzky 284 865208 323230 095185 987317 331
Záväzky z obchodného styku 123 62493 702119 29669 8100,0000
Zisk pred zdanením 24,00262,004 1228 447169,00
Zmena EBIT 1,050,20850,49061,221,40
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -8 987-2 145-4 413-16 5695 218
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -8 987-2 145-4 413-16 5695 218
Účtovné závierky