ORNIOR spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 28 75827 02124 76529 42121 995
Bežná likvidita III. stupeň 2,462,491,591,601,35
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000045,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00001 467
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8815-0,8438-1,76-1,53-1,81
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,271,241,020,91960,7073
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,70690,69491,731,662,56
Celkové tržby 12 47512 2957 82817 2050,0000
Celkový dlh 11 91011 07815 69518 35614 768
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 852-13 452-15 952-16 881-10 445
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 85213 45215 95216 88110 445
Čistý cash flow 14 85213 45215 95216 88110 445
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 1222 412-1 0344 566264,00
Čistý zisk 905,001 452-1 9943 606264,00
Čistý zisk v minulom roku 1 452-1 9943 6061 700-638,00
Cudzie zdroje -16 848-15 943-9 070-11 065-5 760
Daň z príjmov 217,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 217,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 406,87430,86410,93266,03125,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 404,38428,16404,63262,83124,61
Doba obratu aktív 841,42858,001 155624,16240,01
Doba obratu pohľadávok 406,87430,86410,93266,03125,54
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000164,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 342,03344,77725,76389,42161,15
EBIT v minulom roku 2 412-1 0344 5662 660-638,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 1222 412-1 0344 566264,00
EBITDA 1 2061 698-950,004 654497,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 2061 698-950,004 654497,00
Efektívna daňová sadzba 0,19340,3980-0,92840,21030,0000
Finančná páka 1,711,692,732,663,82
Finančné účty 14 85213 45215 95216 88110 445
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5859-0,5900-0,3662-0,3761-0,2619
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,58590,59000,36620,37610,2619
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 1223 212-1 0344 566344,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,40650,40180,62850,62390,6714
Krátkodobé pohľadávky 13 90613 5698 81312 54011 505
Krátkodobé záväzky 11 69010 85815 56518 35614 768
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 1796 42411 41613 8620,0000
Náklady na predaný tovar 11 2299 7358 73812 53532 745
Obežný majetok 28 75827 02124 76529 42121 950
Obrat aktív 0,43380,42540,31610,58481,52
Obrat obežného majetku 0,43380,42540,31610,58481,52
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0086,0084,0088,00153,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 905,001 452-1 9943 606264,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,51640,49780,64410,57380,4749
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,191,092,040,98120,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,191,172,040,98120,3123
Pohľadávky z obchodného styku 13 82113 4848 67812 38911 420
Pohotová likvidita II. stupeň 2,462,491,591,601,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,13-1,19-0,5686-0,6555-0,5515
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,41410,41000,63380,62390,6714
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,70690,69491,731,662,56
Pridaná hodnota 1 2461 760-910,004 670705,00
Primárna platobná neschopnosť 0,51940,47641,321,120,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,271,241,020,91960,6434
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,886,52-16,523,9429,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,886,52-16,523,9429,71
Služby 10 5768 3677 43011 96531 218
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 28 75827 02124 76529 42121 995
Spotreba materiálu… 653,001 3681 308570,001 527
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 47512 2957 82817 20533 450
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000800,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000704,00322,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 47511 4957 12416 88333 450
Účtovný cash flow 14 85213 45215 95216 88110 445
Vlastné imanie 16 84815 9439 07011 0655 760
Všetky záväzky 11 91011 07815 69518 35614 768
Výsledok hospodárenia 1 2062 498-950,004 654497,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 2062 498-950,004 654497,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 905,001 452-1 9943 606264,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 452-1 9943 6061 700-638,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 1222 412-1 0344 566345,00
Záväzky 11 91011 07815 69518 35614 768
Záväzky z obchodného styku 7 1796 42411 41613 8620,0000
Zisk pred zdanením 1 1222 412-1 0344 566345,00
Zmena EBIT 0,4652-2,33-0,22651,72-0,4138