Pernoud Immobilier CE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 501 0471 560 2011 621 9561 152 0471 180 579
Bankové úvery 504 235675 282846 328416 3730,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,252,101,272,830,4798
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,590,1532-0,97571,613,96
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,56060,85851,280,96722,42
Celkové tržby 300 000300 000300 000240 0000,0000
Celkový dlh 539 201720 686909 397566 418835 520
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 398 990625 509803 509312 022175 752
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,50780,48990,52310,50860,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 105 24549 77342 819104 35117 003
Čistý cash flow 55 4726 954-61 53283 09817 003
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 213 378214 257235 563183 633151 650
Čistý zisk 152 331146 956156 930122 065112 358
Čistý zisk v minulom roku 146 956156 930122 065118 505112 146
Cudzie zdroje -961 846-839 515-712 559-585 629-345 059
Daň z príjmov 40 49339 01144 26434 4850,0000
Daň z príjmov v minulom roku 39 01144 26434 48533 4440,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 40 49339 01144 26434 4850,0000
Dlhodobé bankové úvery 504 235675 282846 328416 3730,0000
Dlhodobý dlh 504 235675 282846 328416 3730,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,0655,6945,4563,58117,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000116,49
Doba obratu aktív 1 8261 8981 9731 7521 795
Doba obratu pohľadávok 10,0655,6945,4563,58117,93
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000573,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,5355,2376,7378,666,53
EBIT v minulom roku 214 257235 563183 633185 598157 841
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 213 378214 257235 563183 633151 650
EBITDA 368 542369 952341 864278 916233 792
EBITDA marža 1,231,231,141,160,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 368 542369 952341 864278 916233 792
Finančná páka 1,561,862,281,973,42
Finančné účty 105 24549 77342 819104 35117 003
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6408-0,5381-0,4393-0,5083-0,2923
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64080,53810,43930,50830,2923
Hrubá marža 0,99120,98780,97780,98500,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 367 626368 505339 654277 691232 229
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000192 755
Krátkodobé pohľadávky 8 27145 77337 35841 80577 542
Krátkodobé záväzky 34 96045 39863 06351 7224 295
Krytie dlhovej služby 17,9313,089,9510,305,95
Nákladové úroky 20 55428 29034 36927 08339 292
Nákladové úroky v minulom roku 28 29034 36927 08333 64945 695
Náklady na predaný tovar 2 6403 6626 6663 6052 735
Neobežný majetok 1 387 5311 464 6551 541 7791 005 8911 086 034
Obežný majetok 113 51695 54680 177146 15694 545
Obrat obežného majetku 2,643,143,741,642,54
Odpisy 154 248154 248104 09494 06247 031
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 77 12477 12452 04747 03147 031
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 77 12477 12452 04747 0310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 916,001 4472 2101 2252 343
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000780,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 25 0000,0000242,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 306 579301 204261 024216 127159 389
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000086,75
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,931,922,822,515,04
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000076 596
Pohotová likvidita II. stupeň 3,252,101,272,830,4798
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,34-120,7211,58-7,05-20,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,700,2458-1,793,070,4327
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,33590,43280,52180,36140,1633
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,35920,46190,56070,49170,7077
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,56060,85851,280,96722,42
Pridaná hodnota 297 360296 338293 334236 395237 265
Rýchla likvidita I. stupeň 3,011,100,67902,020,0863
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,461,952,662,033,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,461,952,662,033,57
Služby 2 6403 6626 6663 6052 735
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 501 0471 560 2011 621 9561 152 0471 180 579
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 504 235675 282846 328416 373192 755
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 300 000300 000300 000240 000240 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 300 000300 000300 000240 000240 000
Účtovný cash flow 55 4726 954-61 53283 09817 003
Úročený dlh 504 235675 282846 328416 373192 755
Úrokové krytie 10,387,576,856,783,86
Vlastné imanie 961 846839 515712 559585 629345 059
Všetky záväzky 539 201720 686909 397566 418835 520
Výsledok hospodárenia 214 294215 704237 770184 854186 761
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 214 294215 704237 770184 854186 761
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 152 331146 956156 930122 065112 358
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 146 956156 930122 065118 505112 146
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 192 824185 967201 194156 550145 908
Záväzky 539 201720 686909 397566 418835 520
Záväzky z obchodného styku 25 0000,00002 45215 9330,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00002 21015 9330,0000
Zisk pred zdanením 192 824185 967201 194156 550145 908
Zmena EBIT 0,99590,90961,280,98940,9608