MORUS KALMAY VINOHRADNÍCTVO VINÁRSTVO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 154 6654 212 2603 865 2994 106 3312 367 963
Bežná likvidita III. stupeň 0,12380,15510,16270,33720,5660
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 728
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000492 351
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0880-0,3576-0,2740-1,02-0,0981
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,408,627,908,523,40
Celkové tržby 280 011270 554323 531427 0830,0000
Celkový dlh 3 712 6203 774 3383 431 1303 674 9811 449 038
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -38 902-156 610-118 972-439 069-41 831
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 38 902156 610118 972439 06941 831
Čistý cash flow 38 902156 610118 972439 06941 831
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 7085 0183 9764 550408,00
Čistý zisk 4 1233 7532 8193 34871,00
Čistý zisk v minulom roku 3 7532 8193 3481 42751,00
Cudzie zdroje -442 045-437 922-434 169-431 350-426 574
Daň z príjmov 1 5851 2651 1571 2020,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 2651 1571 2021 0420,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 5851 2651 1571 2020,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 0291 188983,011 3633 382
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 593,58706,88381,74326,85508,18
Doba obratu aktív 23 07125 64917 24712 34132 700
Doba obratu pohľadávok 1 0291 188983,011 3633 382
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000800,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17 25519 10412 2768 7612 007
EBIT v minulom roku 5 0183 9764 5505 68951,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 7085 0183 9764 550408,00
EBITDA 159 017159 508161 437222 4201 303
EBITDA marža 0,56790,58960,49900,52080,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 159 017159 508161 437222 4201 303
Finančná páka 9,409,628,909,525,55
Finančné účty 38 902156 610118 972439 06941 831
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 158 722159 016160 543221 700426,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,74790,74480,71180,70990,0614
Krátkodobé pohľadávky 185 242195 148220 309453 460244 898
Krátkodobé záväzky 3 107 2723 137 4882 751 2842 915 140145 307
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 105 937109 131174 121180 2740,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,0000421,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000337,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00003 2200,0000
Náklady na predaný tovar 84 15874 949116 355148 48220 557
Neobežný majetok 3 769 9993 725 7233 417 6663 123 4742 007 053
Obežný majetok 384 666486 537447 633982 857359 182
Odpisy 153 012154 000156 581217 1650,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 153 012154 000156 581217 1650,0000
Osobné náklady 28 45828 10935 54046 8060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 295,00492,00894,00720,00877,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 157 135157 753159 400220 51371,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -8,2929,28-1,91-4,130,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,13890,57880,36771,030,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,12060,0342-0,5247-0,24220,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,59192,611,453,621,58
Pohľadávky z obchodného styku 106 892116 09185 554108 76036 799
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,36-2,80-3,65-0,9824-10,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000124,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89360,89600,88770,89500,6119
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,408,627,908,523,40
Pridaná hodnota -3 431960,00-18 649-11 3385 874
Primárna platobná neschopnosť 0,99110,94002,041,660,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 23,3523,6621,2516,521 112
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 23,3523,6621,2516,521 112
Služby 41 72728 21661 67275 14244 359
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 154 6654 212 2603 865 2994 106 3312 367 963
Spotreba materiálu… 42 43146 73354 68373 34021 920
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 65 72959 94481 803121 45426 431
Tržby z predaja tovaru 2 7582 9600,000013 7000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 62 97156 98481 803107 75426 431
Účtovný cash flow 38 902156 610118 972439 06941 831
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00001,21
Vlastné imanie 442 045437 922434 169431 350426 574
Všetky záväzky 3 712 6203 774 3383 431 1303 674 9811 449 038
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,0000492 351
Výsledok hospodárenia 6 0055 5084 8565 2551 303
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 0055 5084 8565 2551 303
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 1233 7532 8193 34871,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 7532 8193 3481 42751,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 7085 0183 9764 55092,00
Zásoby 160 522134 779108 35290 32872 453
Záväzky 3 712 6203 774 3383 431 1303 674 9811 449 038
Záväzky z obchodného styku 105 937109 131174 121180 2740,0000
Zisk pred zdanením 5 7085 0183 9764 55092,00
Zmena EBIT 1,141,260,87380,79988,00
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000045 722
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000045 722

Činnosti firmy
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Veľkoobchod s alkoholickými a inými nápojmi
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Výroba nápojov
Reklamné a marketingové služby
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Výroba ovocného vína
Výroba hroznového vína
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Fotografické služby
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi
Administratívne služby
Prevádzkovanie športových zariadení
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Prenájom hnuteľných vecí
Prieskum trhu a verejnej mienky
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov