ELE Advanced Technologies s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 000 1822 170 0432 300 6593 005 0502 825 509
Bankové úvery 0,00000,00000,0000121 971395 628
Bežná likvidita III. stupeň 0,49260,37390,33110,49070,7958
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000121 9710,0000
Časové rozlíšenie aktív 31 31426 66814 46611 51811 709
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000473,0037 353
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,19610,0180-0,07873,010,1128
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -67,51-10,42-5,02-182,904,06
Celkové tržby 2 842 3064 565 7247 530 7605 616 5434 293 141
Celkový dlh 2 030 2552 400 4532 873 1523 021 0952 237 551
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 309-16 411-12 267512 298387 963
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 30916 41112 26757 3457 665
Čistý cash flow 5 8984 144-45 07849 680-62 135
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 285 784202 480-547 195-434 420-73 372
Čistý zisk 200 338342 084-555 975-524 952-233 999
Čistý zisk v minulom roku 342 084-555 975-524 952-276 170-65 939
Cudzie zdroje 30 073230 410572 49316 518-550 605
Daň z príjmov 63 510-168 882-36 04541 806113 791
Daň z príjmov v minulom roku -168 882-36 04541 8065 11034 437
Daň z príjmov z bežnej činnosti 63 510-168 882-36 04541 806113 791
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000395 628
Dlhodobé pohľadávky 108 252171 7620,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,0000395 628
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 80,3844,0923,3255,1256,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 72,2940,7417,7149,0956,25
Doba obratu aktív 267,75177,44171,50207,98253,13
Doba obratu pohľadávok 94,8758,1423,3255,1256,25
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00001 7882 753
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00008 0577 456
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 260,73184,42196,11150,72129,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00001 7062 583
EBIT v minulom roku 202 480-547 195-434 420-224 224-20 068
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 285 784202 480-547 195-434 420-73 372
EBITDA 751 494728 215-49 405157 082595 242
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 751 494728 215-49 405157 082595 242
Efektívna daňová sadzba 0,2407-0,97510,0609-0,0865-0,9466
Finančná páka -66,51-9,42-4,02-181,935,13
Finančné účty 22 30916 41112 26757 3457 665
Hrubá marža 0,50100,38080,14160,16480,2967
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 827 041925 726-18 598148 937594 634
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,97381,041,140,72470,5123
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000447 6720,0000
Krátkodobé pohľadávky 600 454539 262312 872796 382627 927
Krátkodobé záväzky 1 947 7502 255 4362 630 8982 177 7331 447 476
Krytie dlhovej služby 34,2624,87-1,103,227,07
Materiál 223 454237 234465 801422 628480 589
Nákladové úroky 21 93629 27844 82548 72646 836
Nákladové úroky v minulom roku 29 27844 82548 72646 83611 434
Náklady na predaný tovar 1 252 8552 701 4313 830 0844 347 9482 800 659
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000098 65370 857
Neobežný majetok 932 4391 154 9721 429 4481 656 5471 643 821
Obežný majetok 1 036 429988 403856 7451 336 9851 169 979
Obrat aktív 1,362,062,131,751,44
Obrat neobežného majetku 2,923,863,433,182,48
Obrat obežného majetku 2,634,525,723,943,48
Odpisy 448 468536 686568 098583 692584 644
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 224 234272 314284 049291 846292 322
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 224 234264 372284 049291 846292 322
Osobné náklady 924 0761 203 3271 453 3531 343 8171 183 521
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5271 9039 2519 4111 424
Ostatné záväzky z obchodného styku 291 153110 057398 633461 175501 490
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 648 806878 77012 12358 740350 645
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -6,66-1,480,9711-0,9491-0,2473
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 5,45-2,371,66-0,5254-0,0547
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64900,69211,361,450,9292
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00009,3817,97
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,541,440,73380,68901,08
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,040,99930,52760,48030,7203
Pohľadávky z obchodného styku 540 004498 239237 616709 222627 927
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,1055,60-12,700,33258,86
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,26890,1415-1,011,02-1,33
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,021,111,251,010,7919
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -67,51-10,42-5,02-182,904,06
Pridaná hodnota 1 423 8711 738 7291 066 480925 8481 273 635
Primárna platobná neschopnosť 0,53920,22091,680,65030,7986
Rentabilita vlastného imania, ROE -6,66-1,480,971131,78-0,4250
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,703,30-58,1619,233,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,703,30-58,1619,233,76
Služby 463 637726 452813 971806 846590 110
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 000 1822 170 0432 300 6593 005 0502 825 509
Spotreba materiálu… 847 4431 932 9103 021 2873 478 4862 115 695
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000569 643395 628
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 765 2304 563 5034 916 5935 274 4294 074 702
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 38 53799 70720 029633,00408,00
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000145 315122 588
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 726 6934 463 7964 896 5645 128 4813 951 706
Účtovný cash flow 5 8984 144-45 07849 680-62 135
Úročený dlh 0,00000,00000,0000569 643395 628
Úrokové krytie 13,036,92-12,21-8,92-1,57
Vlastné imanie -30 073-230 410-572 493-16 518550 605
Všetky záväzky 2 030 2552 400 4532 873 1523 021 0952 237 551
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,000037 353
Výsledok hospodárenia 288 955197 528-597 474-425 97711 006
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 288 955197 528-597 474-425 97711 006
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 200 338342 084-555 975-524 952-233 999
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 342 084-555 975-524 952-276 170-65 939
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 263 848173 202-592 020-483 146-120 208
Zásoby 305 414260 968531 606483 258534 387
Záväzky 2 030 2552 400 4532 873 1523 021 0952 237 551
Záväzky z obchodného styku 291 153110 057398 633461 175501 490
Zisk pred zdanením 263 848173 202-592 020-483 146-120 208
Zmena EBIT 1,41-0,37001,261,943,66
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 58 225-42 0695 17436 037-23 997
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 58 225-42 0695 17436 037-23 997
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 52 60893 7080,00000,00000,0000
Účtovné závierky