thinlizzy, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 74 48474 48476 11970 306110 518
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,00002 334
Bežná likvidita III. stupeň 2,782,782,382,811,50
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,00002 334
Časové rozlíšenie aktív 17,0017,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-0,3623-0,365619,334,47
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,08890,0348-0,14064,07
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,3210,3224,01385,30-5,83
Celkové tržby 0,000058 13366 20064 9600,0000
Celkový dlh 67 90667 90673 07570 124133 410
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -73 785-73 785-71 402-70 289-53 589
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 73 78573 78571 40270 289102 346
Čistý cash flow 0,00002 3831 113-3 518102 346
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00004 4933 8223 893-2 154
Čistý zisk 0,00003 5332 8622 933-2 154
Čistý zisk v minulom roku 3 5332 8622 9332 641-17 485
Cudzie zdroje -6 578-6 578-3 044-182,0022 892
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00004,2827,680,102514,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00004,2827,680,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000467,66446,68423,743 438
Doba obratu pohľadávok 0,00004,2827,680,102514,25
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00003 417
Doba splácania záväzkov 0,00000,000015 0400,0000678,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000168,31187,63150,82781,41
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000014 5860,00000,0000
EBIT v minulom roku 4 4933 8223 8933 601-17 481
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00004 4933 8223 893-2 154
EBITDA 0,00004 4933 8223 894-1 899
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00004 4933 8223 894-1 899
Finančná páka 11,3211,3225,01386,30-4,83
Finančné účty 73 78573 78571 40270 289102 346
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00004 4933 8223 893-1 915
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000046 423
Krátkodobé pohľadávky 682,00682,004 71717,00458,00
Krátkodobé záväzky 26 80626 80631 97525 02425 123
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00004,00
Náklady na predaný tovar 0,000053 62262 36160 72913 506
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000776,000,0000824,00
Obežný majetok 74 46774 46776 11970 306110 518
Obrat aktív 0,00000,78050,81710,86140,1062
Obrat obežného majetku 0,00000,78070,81710,86140,1062
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00001,000016,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 23 74023 74031 01124 0640,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00003 5332 8622 933-2 154
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,53710,940216,12-0,0833
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99060,99060,93800,99980,9261
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,04100,0179-0,05818,72
Pohľadávky z obchodného styku 682,00682,004 7170,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,782,782,382,811,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-2,76-2,730,05170,2237
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91170,91170,96000,99741,21
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,3210,3224,01385,30-5,83
Pridaná hodnota 0,00004 511-161,00-169,00-1 771
Primárna platobná neschopnosť 34,8134,816,570,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,53710,940216,120,0941
Rýchla likvidita I. stupeň 2,752,752,232,811,39
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,000015,1119,1218,01-70,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,000015,1119,1218,01-70,25
Služby 0,00006 5026 873410,0012 497
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 74 48474 48476 11970 306110 518
Spotreba materiálu… 0,000047 12054 71260 319185,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000048 757
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000058 13362 20060 56011 735
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00001 0135 650160,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000058 13361 18754 91011 575
Účtovný cash flow 0,00002 3831 113-3 518102 346
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000048 757
Vlastné imanie 6 5786 5783 044182,00-22 892
Všetky záväzky 67 90667 90673 07570 124133 410
Výsledok hospodárenia 0,00004 4933 8223 894-1 899
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00004 4933 8223 894-1 899
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00003 5332 8622 933-2 154
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 5332 8622 9332 641-17 485
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00004 4933 8223 893-2 154
Zásoby 0,00000,00000,00000,00007 714
Záväzky 67 90667 90673 07570 124133 410
Záväzky z obchodného styku 23 74023 74031 01124 0640,0000
Zisk pred zdanením 0,00004 4933 8223 893-2 154
Zmena EBIT 0,00001,180,98181,080,1232