apex Banská Bystrica s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 152 918118 67896 70898 9940,0000
Bankové úvery 0,00000,00000,00007 7890,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,391,931,821,660,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00007 7890,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,171,451,261,600,0000
Celkové tržby 225 267242 533268 276243 5300,0000
Celkový dlh 104 64270 24854 01160 9790,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 998-11 970-5 5447 0430,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 99811 9705 544746,000,0000
Čistý cash flow 4 99811 9705 544746,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 54,007 5606 5395 6700,0000
Čistý zisk -154,005 7334 6813 9450,0000
Čistý zisk v minulom roku 5 7334 6813 9452 6120,0000
Cudzie zdroje -48 276-48 430-42 697-38 0150,0000
Daň z príjmov 191,001 6901 5001 0540,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 6901 5001 054960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 191,001 6901 5001 0540,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,606,2042,1253,130,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,176,2042,1253,130,0000
Doba obratu aktív 247,80178,91131,58148,490,0000
Doba obratu pohľadávok 16,606,2042,1253,130,0000
Doba obratu zásob 293,06218,17125,58153,070,0000
Doba splácania záväzkov 138,67133,17110,44125,810,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 90,5583,2972,9078,340,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 41,9656,2031,1033,530,0000
EBIT v minulom roku 7 5606 5395 6703 6270,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 54,007 5606 5395 6700,0000
EBITDA 1 59612 6677 1956 6240,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 59612 6677 1956 6240,0000
Efektívna daňová sadzba 5,160,22770,24270,21080,0000
Finančná páka 3,172,452,262,600,0000
Finančné účty 4 99811 9705 544746,000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 34,0011 9736 4675 6700,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,36540,46550,55400,52760,0000
Krátkodobé pohľadávky 10 2434 11030 95535 4180,0000
Krátkodobé záväzky 55 88055 24853 57852 2310,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 16 90723 31615 09013 9210,0000
Krytie dlhovej služby 93,8892,4620,109,870,0000
Nákladové úroky 17,00137,00358,00671,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 137,00358,00671,0055,000,0000
Náklady na predaný tovar 165 063177 318210 946173 2710,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 147 086151 431177 077151 5290,0000
Neobežný majetok 19 58312 083-716,00-716,000,0000
Obežný majetok 133 335106 59597 42499 7100,0000
Obrat aktív 1,472,042,772,460,0000
Obrat neobežného majetku 11,5020,04-374,66-339,860,0000
Obrat obežného majetku 1,692,272,752,440,0000
Obrat zásob 1,251,672,912,380,0000
Odpisy 0,00004 1670,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00004 1670,00000,00000,0000
Osobné náklady 57 45950 57648 32662 3840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 562694,00728,00954,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -154,009 9004 6813 9450,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,95470,78050,84320,89030,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,051,281,191,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,181,191,120,0000
Pohľadávky z obchodného styku 8 7444 11030 95535 4180,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,27270,29110,68120,60250,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,66-4,05-7,70-50,960,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 294,0087,3715,491,110,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68430,59190,55850,61600,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,171,451,261,600,0000
Pridaná hodnota 60 18364 80057 31070 0680,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,935,670,48750,39300,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 65,575,557,519,210,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 65,575,557,519,210,0000
Služby 10 82716 89620 54413 6640,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 152 918118 67896 70898 9940,0000
Spotreba materiálu… 7 1508 99113 3258 0780,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00007 7890,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 225 246242 118268 256243 3390,0000
Tržby z predaja tovaru 224 979242 118268 256243 3390,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 267,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 4 99811 9705 544746,000,0000
Úročený dlh 0,00000,00000,00007 7890,0000
Úrokové krytie 3,1855,1818,278,450,0000
Vlastné imanie 48 27648 43042 69738 0150,0000
Všetky záväzky 104 64270 24854 01160 9790,0000
Výsledok hospodárenia 1 5968 5007 1956 6240,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 5968 5007 1956 6240,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -154,005 7334 6813 9450,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 7334 6813 9452 6120,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 37,007 4236 1814 9990,0000
Zásoby 118 09490 51560 92563 5460,0000
Záväzky 104 64270 24854 01160 9790,0000
Záväzky z obchodného styku 16 90723 31615 09013 9210,0000
Zisk pred zdanením 37,007 4236 1814 9990,0000
Zmena EBIT 0,00711,161,151,560,0000