1 RK INVWST, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 35429 30629 2879 7227 062
Bežná likvidita III. stupeň 0,11500,25240,14290,94770,5893
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,14861,21-1,10-2,00-0,7833
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11110,24600,13410,93260,5893
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,34-4,938,222,151,33
Celkové tržby 51 40441 85947 10546 02833 954
Celkový dlh 25 14736 76326 1096 6324 030
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 793-9 043-3 500-6 185-2 375
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 7939 0433 5006 1852 375
Čistý cash flow 2 7939 0433 5006 1852 375
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 087-10 364570,00891,00-964,00
Čistý zisk -11 335-10 63390,0058,00-1 448
Čistý zisk v minulom roku -10 63390,0058,00-1 4481 715
Cudzie zdroje 18 7937 457-3 178-3 090-3 032
Daň z príjmov 248,00269,00480,00833,00484,00
Daň z príjmov v minulom roku 269,00480,00833,00484,00486,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 248,00269,00480,00833,00484,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,89782,071,780,79300,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,89780,87640,77490,79300,0000
Doba obratu aktív 57,05256,84226,9377,1075,92
Doba obratu pohľadávok 0,89782,071,780,79300,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 225,77322,19202,3152,5943,32
EBIT v minulom roku -10 364570,00891,00-964,002 201
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 087-10 364570,00891,00-964,00
EBITDA -606,00-4 202665,002 228-567,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -606,00-4 202665,002 228-567,00
Efektívna daňová sadzba -0,0224-0,02600,84210,9349-0,5021
Finančná páka -0,3381-3,939,223,152,33
Finančné účty 2 7939 0433 5006 1852 375
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,960,2545-0,1085-0,3178-0,4293
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,96-0,25450,10850,31780,4293
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20 719-4 834570,002 141-651,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,961,250,89150,68220,5707
Krátkodobé pohľadávky 100,00236,00230,00100,000,0000
Krátkodobé záväzky 25 14736 76326 1096 6324 030
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000043,001 606
Náklady na predaný tovar 34 17930 15539 71738 35427 619
Neobežný majetok 3 46120 02725 5573 4374 687
Obežný majetok 2 8939 2793 7306 2852 375
Obrat aktív 6,401,421,614,734,81
Obrat neobežného majetku 11,752,081,8413,397,24
Obrat obežného majetku 14,054,4912,637,3214,30
Odpisy 3 7515 5300,00001 250313,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 7515 5300,00001 250313,00
Osobné náklady 0,00002 2031 4500,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 313,00632,0095,0087,0084,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 138,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 584-5 10390,001 308-1 135
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,60321,430,02830,0188-0,4776
Podiel EBIT k aktívam -1,74-0,35360,01950,0916-0,1365
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,74-0,35360,01950,0916-0,1365
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,59001,390,17940,2884-0,3179
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,43960,30860,11950,63620,3363
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00005,225,100,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,731,495,106,1420,14
Pohľadávky z obchodného styku 100,00100,00100,00100,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,11500,25240,14290,94770,5893
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,730,8246-0,9080-0,4996-1,28
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,961,250,89150,68220,5707
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,34-4,938,222,151,33
Pridaná hodnota 6 47511 4937 3887 6746 305
Rentabilita aktív, ROA -1,78-0,36280,00310,0060-0,2050
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,60321,430,02830,0188-0,4776
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11110,24600,13410,93260,5893
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -41,50-8,7539,262,98-7,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -41,50-8,7539,262,98-7,11
Služby 13 39116 90223 57821 00415 762
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 35429 30629 2879 7227 062
Spotreba materiálu… 20 78813 25316 13917 35011 857
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 51 40441 64847 10546 02833 954
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 7500,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000041 6480,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 40 6540,000047 10546 02833 954
Účtovný cash flow 2 7939 0433 5006 1852 375
Vlastné imanie -18 793-7 4573 1783 0903 032
Všetky záväzky 25 14736 76326 1096 6324 030
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,60320,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -10 912-9 732665,00978,00-880,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 912-9 732665,00978,00-880,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 335-10 63390,0058,00-1 448
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 63390,0058,00-1 4481 715
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -11 087-10 364570,00891,00-964,00
Záväzky 25 14736 76326 1096 6324 030
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000043,001 606
Zisk pred zdanením -11 087-10 364570,00891,00-964,00
Zmena EBIT 1,07-18,180,6397-0,9243-0,4380
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 17 3050,00000,00000,00000,0000