Cars for rent, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 266 886127 03038 26020 6536 573
Bežná likvidita III. stupeň 0,88590,53130,59900,75400,0000
Časové rozlíšenie aktív 495,000,00003,003,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,98-0,8505-0,65352,09-0,9143
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 18,0915,435,8015,930,0000
Celkové tržby 249 936130 14456 79333 1740,0000
Celkový dlh 252 902119 29932 63319 4330,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 234-13 536-6 961-3 284-6 010
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 23413 5366 9613 2846 010
Čistý cash flow 27 6986 5753 677-2 5496 010
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 2576 89722 307-3 2640,0000
Čistý zisk 6 2532 1044 407-4 2240,0000
Čistý zisk v minulom roku 2 1044 407-4 224-1 129-66,00
Cudzie zdroje -13 984-7 731-5 627-1 220-6 573
Daň z príjmov 1 627960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 627960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 84,4645,9080,87125,060,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 83,0945,8368,50105,350,0000
Doba obratu aktív 410,70356,27245,89227,240,0000
Doba obratu pohľadávok 84,4645,9080,87125,060,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 167,82157,86209,73213,810,0000
EBIT v minulom roku 6 89722 307-3 264-169,00-66,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 2576 89722 307-3 2640,0000
EBITDA 126 87081 29926 396813,000,0000
EBITDA marža 0,50760,62470,46480,02450,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 126 87081 29926 396813,000,0000
Finančná páka 19,0916,436,8016,931,0000
Finančné účty 41 23413 5366 9613 2846 010
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0524-0,0609-0,1471-0,0591-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,05240,06090,14710,05911,0000
Hrubá marža 0,28650,38790,5476-0,01710,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 126 72381 19726 307736,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,40860,44310,85290,94090,0000
Krátkodobé pohľadávky 54 88316 36612 58311 366563,00
Krátkodobé záväzky 109 05456 28532 63319 4330,0000
Krytie dlhovej služby 28,9921,211,560,00000,0000
Nákladové úroky 4 3773 83316 9400,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 83316 9400,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 165 58779 66125 69533 7410,0000
Neobežný majetok 170 27497 12818 7136 0000,0000
Obežný majetok 96 11729 90219 54414 6506 573
Obrat aktív 0,88871,021,481,610,0000
Obrat neobežného majetku 1,391,343,035,530,0000
Obrat obežného majetku 2,474,352,912,260,0000
Odpisy 114 46674 3004 0004 0000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 57 23337 1502 0002 0000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 57 23337 1502 0002 0000,0000
Osobné náklady 761,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 147,00102,0089,0077,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 19 2207 2751 6232 8230,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 120 71976 4048 407-224,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,44720,27220,7832-3,460,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,04590,05430,5830-0,15800,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,04590,05430,5830-0,15800,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07770,09753,96-2,680,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,15450,10660,18190,15900,9143
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 94,090,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,62140,67947,77-0,14180,0000
Pohľadávky z obchodného styku 53 99716 34210 6599 575394,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,88590,53130,59900,75400,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5049-1,18-1,530,4786-1,09
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,331,720,21710,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94760,93910,85290,94090,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 18,0915,435,8015,930,0000
Pridaná hodnota 71 59950 48331 098-567,000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,44720,27220,7832-3,460,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,991,471,2423,900,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,991,471,2423,900,0000
Služby 142 32364 03124 79529 9050,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 266 886127 03038 26020 6536 573
Spotreba materiálu… 23 26415 630900,003 8360,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 237 186130 14456 79333 1740,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 237 186130 14456 79333 1740,0000
Účtovný cash flow 27 6986 5753 677-2 5496 010
Úrokové krytie 2,801,801,320,00000,0000
Vlastné imanie 13 9847 7315 6271 2206 573
Všetky záväzky 252 902119 29932 63319 4330,0000
Výsledok hospodárenia 12 4046 99922 396-3 1870,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 4046 99922 396-3 1870,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 2532 1044 407-4 2240,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 1044 407-4 224-1 129-66,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 8803 0645 367-3 2640,0000
Záväzky 252 902119 29932 63319 4330,0000
Záväzky z obchodného styku 19 2207 2751 6232 8230,0000
Zisk pred zdanením 7 8803 0645 367-3 2640,0000
Zmena EBIT 1,780,3092-6,8319,310,0000