GOLDMAR SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 12 7728 2648 7457 0790,0000
Bežná likvidita III. stupeň 26,6117,2218,220,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3667-0,21420,0583-1,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,393,47-1,000,00000,0000
Celkové tržby 4 9900,00002 1480,00000,0000
Celkový dlh 480,00480,00480,000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 772-8 264-6 597-7 0790,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,90340,00000,77560,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 7728 2646 5977 0790,0000
Čistý cash flow 4 5081 667-482,007 0790,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 988-2,002 1460,00000,0000
Čistý zisk 4 508-482,001 6660,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -482,001 666-480,00-30,000,0000
Cudzie zdroje -12 292-7 784-8 265-7 0790,0000
Daň z príjmov 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000365,000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000365,000,00000,0000
Doba obratu aktív 934,220,00001 4860,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000365,000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,110,000081,560,00000,0000
EBIT v minulom roku -2,002 1460,0000-30,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 988-2,002 1460,00000,0000
EBITDA 4 988-2,002 1460,00000,0000
EBITDA marža 0,99960,00000,99910,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 988-2,002 1460,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0962-240,000,22370,00000,0000
Finančná páka 1,041,061,061,00000,0000
Finančné účty 12 7728 2646 5977 0790,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9624-0,9419-0,9451-1,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96240,94190,94511,00000,0000
Hrubá marža 0,99960,00000,99910,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 988-2,002 1460,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00002 1480,00000,0000
Krátkodobé záväzky 480,00480,00480,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2,002,002,000,00000,0000
Obežný majetok 12 7728 2648 7457 0790,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 508-482,001 6660,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,75441,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,90340,0000-0,22440,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,90340,0000-0,22440,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00002 1480,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 26,6117,2218,220,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,73-4,6717,15-1,00000,0000
Pridaná hodnota 4 988-2,002 1460,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 26,6117,2213,740,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0962-240,000,22370,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0962-240,000,22370,00000,0000
Služby 2,002,002,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 7728 2648 7457 0790,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 9900,00002 1480,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 9900,00002 1480,00000,0000
Účtovný cash flow 4 5081 667-482,007 0790,0000
Vlastné imanie 12 2927 7848 2657 0790,0000
Všetky záväzky 480,00480,00480,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 4 988-2,002 1460,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 988-2,002 1460,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 508-482,001 6660,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -482,001 666-480,00-30,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 988-2,002 1460,00000,0000
Záväzky 480,00480,00480,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 4 988-2,002 1460,00000,0000
Zmena EBIT -2 494-0,00090,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Vedenie účtovníctva
Vykonávanie zváracích prác (elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým..
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Lešenárske práce
Upratovacie a čistiace práce
Výroba dýhy, preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky a..
Predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)
Reklamná, propagačná, inzertná, poradenská, konzultačná školiaca a lektorska..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
Pílenie hobľovanie a impregnácia dreva, sušenie dreva
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Výroba parketových a podlahových pásov
Výroba drevených násad, rukovätí, kopýt, vešiakov a napínakov
Porez guľatiny, výroba drevnej štiepky, palety, brikety, výroba dreveného uhlia
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva, pilčícke práce a približovanie dreva
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane..
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov, obkladanie stien..
Montáž sadrokartónu
Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
Prenájom motorových vozidiel
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti