LKW KONTAR s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 418 788502 830455 815287 2880,0000
Bankové úvery 0,00000,00004 4960,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,42930,40690,33500,58580,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 7731 573143,0051,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,70-4,32-4,52-4,390,0000
Celkové tržby 902 468796 431441 7140,00000,0000
Celkový dlh 574 144654 340585 204372 0650,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -48 196-16 928-40 601-5 9830,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 48 19616 92845 0975 9830,0000
Čistý cash flow 31 268-28 16937 7385 9830,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 768,00-16 208-40 662-14 7160,0000
Čistý zisk -3 847-22 122-45 752-21 9690,0000
Čistý zisk v minulom roku -22 122-45 7521 143-28 8160,0000
Cudzie zdroje 155 356151 510129 38984 7770,0000
Daň z príjmov 2 8802 880960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,001 0090,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 880960,000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00004 4960,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00004 4960,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 81,17119,51130,93113,210,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 70,86102,60114,05103,540,0000
Doba obratu aktív 174,18243,54400,34230,170,0000
Doba obratu pohľadávok 81,17119,51130,93113,210,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000253,570,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 237,49315,69509,41201,530,0000
EBIT v minulom roku -16 208-40 6626 785-22 7870,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 768,00-16 208-40 662-14 7160,0000
EBITDA 163 446136 78319 12449 6730,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 163 446136 78319 12449 6730,0000
Efektívna daňová sadzba -2,98-0,1497-0,02140,00000,0000
Finančná páka -2,70-3,32-3,52-3,390,0000
Finančné účty 48 19616 92845 0975 9830,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 172 256194 93562 77839 2820,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,361,301,270,87560,0000
Krátkodobé pohľadávky 195 157246 745149 072141 3060,0000
Krátkodobé záväzky 570 990651 794580 005251 5390,0000
Krytie dlhovej služby 94,2145,084,636,850,0000
Nákladové úroky 1 7353 0344 1307 2530,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 0344 1304 6336 0290,0000
Náklady na predaný tovar 700 019603 634392 112362 0700,0000
Neobežný majetok 173 662237 584261 503139 9480,0000
Obežný majetok 243 353263 673194 169147 2890,0000
Obrat aktív 2,101,500,91171,590,0000
Obrat neobežného majetku 5,053,171,593,260,0000
Obrat obežného majetku 3,612,862,143,090,0000
Odpisy 166 542156 23677 44054 2190,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 83 27178 11838 72054 2190,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 83 27178 11838 7200,00000,0000
Osobné náklady 76 43857 26839 1680,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 886,00848,008 34610 3910,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 191 616200 74224 8120,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 162 695134 11431 68832 2500,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,43050,38181,670,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,322,620,59920,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,73070,70250,20131,720,0000
Pohľadávky z obchodného styku 170 359211 841129 854129 2390,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,42930,40690,33500,58580,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,97-5,383,4314,170,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 18,02-9,289,140,82490,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,371,301,281,300,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,70-4,32-4,52-4,390,0000
Pridaná hodnota 177 547149 97723 46993 5070,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,120,94760,19110,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,514,7830,607,490,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,514,7830,607,490,0000
Služby 562 395413 15259 547119 7690,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 418 788502 830455 815287 2880,0000
Spotreba materiálu… 137 624190 482332 565242 3010,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00004 4960,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 882 414783 111441 581455 5770,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 84829 50026 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 877 566753 611415 581455 5770,0000
Účtovný cash flow 31 268-28 16937 7385 9830,0000
Úročený dlh 0,00000,00004 4960,00000,0000
Úrokové krytie 0,4427-5,34-9,85-2,030,0000
Vlastné imanie -155 356-151 510-129 389-84 7770,0000
Všetky záväzky 574 144654 340585 204372 0650,0000
Výsledok hospodárenia 1 752-15 284-32 316-4 5460,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 752-15 284-32 316-4 5460,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 847-22 122-45 752-21 9690,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -22 122-45 7521 143-28 8160,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -967,00-19 242-44 792-21 9690,0000
Záväzky 574 144654 340585 204372 0650,0000
Záväzky z obchodného styku 191 616200 74224 8120,00000,0000
Zisk pred zdanením -967,00-19 242-44 792-21 9690,0000
Zmena EBIT -0,04740,3986-5,990,64580,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000025 3310,00000,00000,0000