SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 21 744 64519 573 30019 288 94417 752 04326 500 773
Bežná likvidita III. stupeň 0,94970,65810,58600,67740,6065
Časové rozlíšenie aktív 375 069853 175726 53159 465107 997
Časové rozlíšenie pasív 5 298 5786 367 050440 325197 33219 459
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3743-1,621,12-1,020,7507
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,956,5211,629,57-17,91
Celkové tržby 92 744 04792 981 86586 212 67466 257 7760,0000
Celkový dlh 12 280 31311 451 20617 355 60915 893 33328 047 121
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 045 626-2 277 895-422 188-1 313 9581 456 840
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 048 6403 489 603648 1672 314 5741 175 406
Čistý cash flow 1 559 0372 841 436-1 666 4071 700 0631 175 406
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 888 214-5 712 901273 198359 828-3 303 307
Čistý zisk -9 589 290-4 737 966-168 368699 244-3 336 336
Čistý zisk v minulom roku -4 737 966-168 368699 24427 9411 515 779
Cudzie zdroje -4 165 754-1 755 044-1 493 010-1 661 3781 565 807
Daň z príjmov 578 229-1 154 501365 250-421 6880,0000
Daň z príjmov v minulom roku -1 154 501365 250-421 6882 9200,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 578 229-1 154 501365 250-421 6880,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 109 7711 688 000530 619542 0240,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,2228,8338,4447,01155,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,5913,3220,0224,85101,54
Doba obratu aktív 85,8676,9882,6698,07297,53
Doba obratu pohľadávok 48,6035,4740,7150,01155,01
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000024,11
Doba splácania záväzkov 49,4341,8183,0594,84289,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,1839,9572,7982,14285,13
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 49,3541,7281,3093,100,0000
EBIT v minulom roku -5 712 901273 198359 82848 8221 515 422
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 888 214-5 712 901273 198359 828-3 303 307
EBITDA -3 987 774-653 8615 140 7713 942 247-1 584 189
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 987 774-653 8615 140 7713 942 247-1 584 189
Efektívna daňová sadzba -0,06420,19591,86-1,520,0000
Finančná páka 5,2211,1512,9210,69-16,92
Finančné účty 5 048 6403 489 603648 1672 314 5741 175 406
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 501 252-1 123 3024 677 9883 539 719-1 700 465
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56110,51900,88060,83760,9583
Krátkodobé finančné výpomoci 3 0141 211 708225 9791 000 6162 632 246
Krátkodobé pohľadávky 11 198 4007 330 4168 969 7998 510 75913 806 271
Krátkodobé záväzky 12 201 23310 158 54216 985 14414 869 41925 395 934
Krytie dlhovej služby -0,7947-0,108267,3647,92-47,96
Nákladové úroky 122 847179 56676 31682 27233 029
Nákladové úroky v minulom roku 179 56676 31682 27217 961-357,00
Náklady na predaný tovar 97 752 04894 987 69380 767 26463 004 31432 002 886
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 90 105 20188 685 86574 648 63157 224 29429 065 672
Neobežný majetok 4 012 7656 212 1068 413 8286 325 2219 491 048
Obežný majetok 17 356 81112 508 01910 148 58511 367 35716 901 728
Obrat aktív 4,254,744,423,721,23
Obrat neobežného majetku 23,0414,9410,1210,453,43
Obrat obežného majetku 5,337,428,395,811,92
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,000015,14
Odpisy 4 398 6824 403 4444 399 6643 164 1581 582 369
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 199 3412 201 7222 199 8321 582 0791 582 369
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 199 3412 201 7222 199 8321 582 0790,0000
Osobné náklady 223 994221 366236 228191 7160,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 513 478469 441462 783402 528118 227
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001 951
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 866 9758 670 51313 517 20811 716 8440,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 190 608-334 5224 231 2963 863 402-1 753 967
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,30-1,60-0,09790,2627-3,13
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5404-0,43260,01450,0205-0,1247
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,09-1,870,14660,1340-3,04
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -23,71-9,8318,6516,010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,15-0,47050,95020,91450,3204
Pohľadávky z obchodného styku 4 455 7363 387 6764 672 1724 497 5379 043 764
Pohotová likvidita II. stupeň 0,94970,65810,58600,67740,5380
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,67-0,61770,8959-0,97721,33
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 12,6915,82-21,8420,6635,59
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56480,58500,89980,89531,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,956,5211,629,57-17,91
Pridaná hodnota -5 311 389-2 175 7864 404 8483 069 085506 935
Primárna platobná neschopnosť 2,732,993,563,250,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,30-2,70-0,11280,42092,13
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,08-17,513,384,03-17,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,08-17,513,384,03-17,70
Služby 7 613 9166 225 2236 010 8165 626 3902 851 706
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 744 64519 573 30019 288 94417 752 04326 500 773
Spotreba materiálu… 32 93176 605107 817153 63085 508
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 0141 211 708225 9791 000 6162 632 246
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 92 440 65992 811 90785 172 11266 073 39932 509 821
Tržby z predaja tovaru 91 816 20392 374 27684 771 55065 173 36132 298 535
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 624 456437 631400 562900 038211 286
Účtovný cash flow 1 559 0372 841 436-1 666 4071 700 0631 175 406
Úročený dlh 3 0141 211 708225 9791 000 6162 632 246
Úrokové krytie -72,35-31,823,584,37-100,01
Vlastné imanie 4 165 7541 755 0441 493 0101 661 378-1 565 807
Všetky záväzky 12 280 31311 451 20617 355 60915 893 33328 047 121
Výnosy budúcich období krátkodobé 4 894 9605 863 3560,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -8 386 456-5 057 305741 107778 089-3 166 558
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 386 456-5 057 305741 107778 089-3 166 558
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 589 290-4 737 966-168 368699 244-3 336 336
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 737 966-168 368699 24427 9411 515 779
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 011 061-5 892 467196 882277 556-3 336 318
Zásoby 0,00000,00000,00000,00001 920 051
Záväzky 12 280 31311 451 20617 355 60915 893 33328 047 121
Záväzky z obchodného styku 12 183 07110 137 78216 628 06614 595 9410,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 316 0961 467 2693 110 8582 879 0970,0000
Zisk pred zdanením -9 011 061-5 892 467196 882277 556-3 336 318
Zmena EBIT 1,56-20,910,75927,37-2,18
Účtovné závierky