AutoDrazba.sk s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 7 7098 1969 15110 07310 973
Bežná likvidita III. stupeň 2,232,362,322,564,99
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,81-1,74-1,76-1,21-0,8627
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,232,362,321,893,44
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,81430,73790,75610,64240,2505
Celkové tržby 0,00000,00000,0000141,002 650
Celkový dlh 3 4603 4803 9403 9402 198
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 709-8 196-9 151-7 433-7 570
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,0000-6,260,6664
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 7098 1969 1517 4337 570
Čistý cash flow 7 7098 1969 1517 4337 570
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -467,00-495,00-442,00-402,002 264
Čistý zisk -467,00-495,00-922,00-882,001 766
Čistý zisk v minulom roku -495,00-922,00-882,001 7661 712
Cudzie zdroje -4 249-4 716-5 211-6 133-8 775
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00498,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00498,00483,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00498,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00006 834468,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00006 834468,72
Doba obratu aktív 0,00000,00000,000026 0751 511
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00006 834468,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,000010 199302,74
EBIT v minulom roku -495,00-442,00-402,002 2642 195
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -467,00-495,00-442,00-402,002 264
EBITDA -359,00-396,00-334,00-309,002 385
EBITDA marža 0,00000,00000,0000-2,190,9000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -359,00-396,00-334,00-309,002 385
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-1,09-1,190,2200
Finančná páka 1,811,741,761,641,25
Finančné účty 7 7098 1969 1517 4337 570
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5512-0,5754-0,5694-0,6089-0,7997
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55120,57540,56940,60890,7997
Hrubá marža 0,00000,00000,0000-2,190,9000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -467,00-495,00-442,00-402,002 264
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00002 6403 403
Krátkodobé záväzky 3 4603 4803 9403 9402 198
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,000020,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 359,00396,00334,00450,00265,00
Obežný majetok 7 7098 1969 15110 07310 973
Ostatné náklady na finančnú činnosť 108,0099,00108,0093,00121,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -467,00-495,00-922,00-882,001 766
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00000,73790,6899
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,000052,722,86
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,000052,722,86
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00002 6403 403
Pohotová likvidita II. stupeň 2,232,362,322,564,99
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5512-0,5754-0,5694-0,8251-1,16
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,81430,73790,75610,64240,2505
Pridaná hodnota -359,00-396,00-334,00-309,002 385
Rýchla likvidita I. stupeň 2,232,362,321,893,44
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,64-8,79-11,80-12,750,9216
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,64-8,79-11,80-12,750,9216
Služby 359,00396,00334,00286,00265,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 7098 1969 15110 07310 973
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000164,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000141,002 650
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,0000141,002 650
Účtovný cash flow 7 7098 1969 1517 4337 570
Vlastné imanie 4 2494 7165 2116 1338 775
Všetky záväzky 3 4603 4803 9403 9402 198
Výsledok hospodárenia -359,00-396,00-334,00-309,002 385
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -359,00-396,00-334,00-309,002 385
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -467,00-495,00-922,00-882,001 766
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -495,00-922,00-882,001 7661 712
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -467,00-495,00-442,00-402,002 264
Záväzky 3 4603 4803 9403 9402 198
Záväzky z obchodného styku 0,000020,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -467,00-495,00-442,00-402,002 264
Zmena EBIT 0,94341,121,10-0,17761,03