WOWNET s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182016201520142013
Aktíva 24 48811 5528 50212 2200,0000
Bežná likvidita III. stupeň 4,5412,8413,780,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2822-0,5029-0,97060,69820,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,085,9512,400,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,210,08460,07840,00000,0000
Celkové tržby 36 09611 61517 9400,00000,0000
Celkový dlh 13 384901,00618,000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 134-5 356-7 652-5 2010,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 1345 3567 6525 2010,0000
Čistý cash flow 3 1345 3567 6525 2010,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 3993 5462 3110,00000,0000
Čistý zisk 1 0312 7661 6970,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 2 8791 697-1 2630,00000,0000
Cudzie zdroje -11 104-10 651-7 8847 4490,0000
Daň z príjmov 368,00780,00614,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 537,00614,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 368,00780,00614,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,58195,0417,290,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,49195,0417,290,00000,0000
Doba obratu aktív 247,62363,65172,980,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 3,58195,0417,290,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,7828,3312,550,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 4162 311-783,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 3993 5462 3110,00000,0000
EBITDA 5 8603 5546 1620,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 8603 5546 1620,00000,0000
Finančná páka 2,211,081,08-1,640,0000
Finančné účty 3 1345 3567 6525 2010,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4534-0,9220-0,92730,60960,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45340,92200,9273-0,60960,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 3993 5466 1400,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 354,006 196850,00535,000,0000
Krátkodobé záväzky 769,00900,00617,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00003,000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00002 6550,0000
Náklady na predaný tovar 26 0137 62811 4290,00000,0000
Neobežný majetok 21 0000,00000,00003 8290,0000
Obežný majetok 3 48811 5528 5028 3910,0000
Obrat aktív 1,471,002,110,00000,0000
Obrat neobežného majetku 1,720,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 10,351,002,110,00000,0000
Odpisy 3 0000,00003 8290,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 0000,00003 8290,00000,0000
Osobné náklady 3 584326,00311,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4618,0022,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 0312 7665 5260,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,12800,46360,90000,42560,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,8112,1720,940,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,5312,171,570,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 345,006 196850,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4,5412,8413,780,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,54-1,99-1,031,430,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54660,07800,07270,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,210,08460,07840,00000,0000
Pridaná hodnota 10 0833 9676 5110,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 4,085,9512,400,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,280,25350,10030,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,280,25350,10030,00000,0000
Služby 20 4255 6618 5510,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 48811 5528 50212 2200,0000
Spotreba materiálu… 5 5881 9672 8780,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 09611 59517 9400,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 09611 59517 9400,00000,0000
Účtovný cash flow 3 1345 3567 6525 2010,0000
Vlastné imanie 11 10410 6517 884-7 4490,0000
Všetky záväzky 13 384901,00618,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 8603 5542 3330,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 8603 5542 3330,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 0312 7661 6970,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 8791 697-1 2630,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 3993 5462 3110,00000,0000
Zásoby 0,00000,00000,00002 6550,0000
Záväzky 13 384901,00618,000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00003,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 3993 5462 3110,00000,0000
Zmena EBIT 0,40951,53-2,950,00000,0000