SEL pro, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 231 920931 576615 775257 351365 987
Bankové úvery 29 14454 15279 1600,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,192,461,210,73360,6710
Časové rozlíšenie aktív 8 0682 4823 2708 8864 373
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00001 500800,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3326-0,57770,1577-0,317720,72
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,993,043,492,15-81,30
Celkové tržby 2 171 1322 163 8101 919 9671 378 2350,0000
Celkový dlh 819 695701 063478 716174 718369 735
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 730-123 82934 352-66 418-94 216
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40 874177 98144 80866 41894 216
Čistý cash flow -137 107133 173-21 61025 77694 216
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 237 552116 16679 91558 490462,00
Čistý zisk 181 72785 16155 92445 494462,00
Čistý zisk v minulom roku 85 16155 92445 49410 187-18 186
Cudzie zdroje -412 225-230 513-137 059-81 1334 548
Daň z príjmov 51 11323 49315 92812 9960,0000
Daň z príjmov v minulom roku 23 49315 92812 9965 5790,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 51 11323 49315 92812 9960,0000
Dlhodobé bankové úvery 29 14454 15279 1600,00000,0000
Dlhodobý dlh 29 14454 15279 1600,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 161,78103,5383,6514,6189,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 79,4963,4570,6913,9765,59
Doba obratu aktív 209,31162,69118,7070,17219,06
Doba obratu pohľadávok 161,78103,5383,6514,6189,71
Doba splácania záväzkov 493,09585,23856,52233,00272,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,5854,8476,8847,50221,16
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 454,86552,50840,31218,560,0000
EBIT v minulom roku 116 16679 91558 49015 766-18 186
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 237 552116 16679 91558 490462,00
EBITDA 328 976236 529181 507158 01292 803
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 328 976236 529181 507158 01292 803
Finančná páka 2,994,044,493,17-80,47
Finančné účty 40 874177 98144 80866 41894 216
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 370 111338 678220 553195 46091 987
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,37060,33710,64770,67701,01
Krátkodobé pohľadávky 952 165592 796433 96453 596149 889
Krátkodobé záväzky 456 597314 006398 830174 215369 507
Krytie dlhovej služby 69,8231,4922,51105,34116,00
Nákladové úroky 4 7127 5128 0630,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 7 5128 0630,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 786 2051 865 0411 709 4091 195 267494 342
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 337 989195 840169 959272 91139 820
Neobežný majetok 230 813158 317133 733128 451117 509
Obežný majetok 993 039770 777478 772120 014244 105
Obrat aktív 1,742,243,085,201,67
Obrat neobežného majetku 9,3113,2014,1610,425,19
Obrat obežného majetku 2,162,713,9611,152,50
Odpisy 88 266127 798104 512103 33670 395
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 44 13363 89952 25651 66870 395
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 44 13363 89952 25651 6680,0000
Osobné náklady 63 25963 49249 83734 5200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0692 8512 7202 218816,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 421 201296 443391 285148 4210,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 269 993212 959160 436148 83070 857
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,41170,29920,25860,5607-0,1016
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,30640,18810,36840,7165-0,1069
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,071,151,080,52510,2336
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,723,543,704,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,391,181,191,041,64
Pohľadávky z obchodného styku 467 855363 293366 73651 230109 577
Pohotová likvidita II. stupeň 2,192,461,210,73360,6710
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,01-1,736,34-3,150,0483
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -29,1017,73-2,680,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66540,75260,77740,67891,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,993,043,492,15-81,30
Pridaná hodnota 362 081224 929184 162143 299115 483
Primárna platobná neschopnosť 0,90030,81601,073,190,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,44080,36940,40800,5607-0,1016
Rýchla likvidita I. stupeň 0,08950,56680,11230,37800,2544
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,492,962,641,113,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,492,962,641,113,98
Služby 1 163 5881 458 1231 412 389823 076400 770
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 231 920931 576615 775257 351365 987
Spotreba materiálu… 284 628211 078127 06199 28053 752
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 29 14454 15279 1600,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 169 8882 142 4701 914 4541 358 399609 825
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 21 60252 50020 88319 8330,0000
Tržby z predaja tovaru 433 140141 163171 738288 05852 771
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 715 1461 948 8071 721 8331 050 508557 054
Účtovný cash flow -137 107133 173-21 61025 77694 216
Úročený dlh 29 14454 15279 1600,00000,0000
Úrokové krytie 50,4115,469,910,00000,0000
Vlastné imanie 412 225230 513137 05981 133-4 548
Všetky záväzky 819 695701 063478 716174 718369 735
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00001 500800,00
Výsledok hospodárenia 251 961119 67585 49457 9275 035
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 251 961119 67585 49457 9275 035
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 181 72785 16155 92445 494462,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 85 16155 92445 49410 187-18 186
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 232 840108 65471 85258 4902 855
Záväzky 819 695701 063478 716174 718369 735
Záväzky z obchodného styku 421 201296 443391 285163 4210,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000015 0000,0000
Zisk pred zdanením 232 840108 65471 85258 4902 855
Zmena EBIT 2,041,451,373,71-0,0254
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 10 35141 55612 38416 58217 373

Činnosti firmy
Požičiavanie motorových vozidiel
Vedenie cudzieho motorového vozidla
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti letectva a leteckej techniky
Maloobchod a veľkoobchod s lietadlami, vrtuľníkmi, civilnou leteckou technikou,..
Prenájom náhradných dielov na lietadlá, vrtuľníky a civilnú leteckú techniku..
Organizovanie kurzov, školení, seminárov a sympózií v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom parkovacích plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel,..
Inzertné služby
Predaj a požičiavanie nahratých zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Organizovanie výstav a veľtrhov pre obchodné a reklamné účely v rozsahu voľnej..
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej..
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov z nevkladových prostriedkov
Faktoring a forfaiting
Akvizičná činnosť - získavanie zákazníkov osobným vyhľadávaním a rokovaním
Prenájom nehnuteľností vrátane doplnkovej služby: upratovacie práce
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Administratívne práce
Činnosť účtovných poradcov
Finančný leasing
Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej..
Reklamná a propagačná činnosť
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Vedenie účtovníctva
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Upratovacie práce
Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Vydávanie periodických a neperiodických publikácií a reklamných textov
Odťahová služba
Prevádzkovanie autobazáru