TANK-O-MAT Invest a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 825 6332 767 0242 720 5351 904 455153 940
Aktivácia 0,00000,00000,000028 1810,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,531,352,777,721,01
Časové rozlíšenie aktív 8 95230 192441,004 6350,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,10640,00150,1746-0,140110,63
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5907-0,0295-2,035,12-0,1507
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,331,090,93870,027370,57
Celkové tržby 98 226103 56819 13553 998171 279
Celkový dlh 1 612 8641 446 2171 317 26050 676151 789
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -83 249186 824-14 662-259 676-51,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,10-1,15-3,57-2,59-0,0048
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 141 72212 65314 662259 67651,00
Čistý cash flow 129 069-2 009-245 014259 625-22 874
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -95 573-103 265-61 028-138 852-337,00
Čistý zisk -108 038-119 108-68 339-139 812-817,00
Čistý zisk v minulom roku -119 108-68 339-139 812-817,001 937
Cudzie zdroje -1 212 769-1 320 807-1 403 275-1 853 779-2 151
Daň z príjmov 65,000,0000960,00960,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00480,00909,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 65,000,0000960,00960,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 0121 1260,00000,0000330,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,1427,770,00000,0000269,38
Doba obratu aktív 10 5179 7520,00000,0000330,15
Doba obratu pohľadávok 1 0121 1260,00000,0000330,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 813,22239,800,00000,0000325,53
EBIT v minulom roku -103 265-61 028-138 852-337,002 846
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -95 573-103 265-61 028-138 852-337,00
EBITDA 19 1338 601-20 022-138 702-254,00
EBITDA marža 0,19480,0830-1,05-2,57-0,0015
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 1338 601-20 022-138 702-254,00
Efektívna daňová sadzba -0,00060,0000-0,0142-0,0069-1,42
Finančná páka 2,332,091,941,0371,57
Finančné účty 141 72212 65314 662259 67651,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4292-0,4773-0,5158-0,9734-0,0140
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,42920,47730,51580,97340,0140
Hrubá marža -0,2910-0,3366-1,91-2,480,0420
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 195-5 281-20 202-138 838-346,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,07730,02460,04430,02660,9860
Krátkodobé finančné výpomoci 58 473199 4770,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 271 872319 452319 309126 857153 889
Krátkodobé záväzky 218 50168 044120 62250 676151 789
Krytie dlhovej služby 1,540,5429-3,150,00000,0000
Nákladové úroky 12 40015 8436 3510,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 15 8436 3510,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 126 654138 43136 629133 869163 005
Neobežný majetok 2 403 0872 404 7272 386 1231 513 2870,0000
Obežný majetok 413 594332 105333 971386 533153 940
Obrat aktív 0,03470,03740,00000,00001,11
Obrat obežného majetku 0,23710,31190,00000,00001,11
Odpisy 104 76897 98440 8260,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 52 38448 99220 4130,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 52 38448 99220 4130,00000,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,00007 0508 092
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 93813 882180,00136,0092,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 197 23068 006115 61548 9962 501
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 270-21 124-27 513-139 812-817,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,0000-0,05271,13
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,31-0,0194-12,804,81-0,1335
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-18,990,8880
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,2728-0,3558-0,8972-18,990,8880
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,32-0,01940,00000,0000-0,1344
Pohľadávky z obchodného styku 8 3667 8809 8808 730125 607
Pohotová likvidita II. stupeň 1,531,352,777,721,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,40657,445,73-7,140,0940
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 10,41-0,1268-38,580,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57080,52270,48420,02660,9860
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,331,090,93870,027370,57
Pridaná hodnota -28 584-34 863-36 629-133 8697 186
Primárna platobná neschopnosť 23,588,6311,705,610,0199
Rýchla likvidita I. stupeň 0,51170,04730,12165,120,0003
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 84,30168,15-65,79-0,3654-597,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 84,30168,15-65,79-0,3654-597,59
Služby 120 225137 29336 531161 886160 688
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 825 6332 767 0242 720 5351 904 455153 940
Spotreba materiálu… 6 4291 13898,00164,002 317
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 58 473199 4770,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 98 070103 5680,00000,0000170 191
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 98 070103 5680,00000,0000170 191
Účtovný cash flow 129 069-2 009-245 014259 625-22 874
Úročený dlh 58 473199 4770,00000,00000,0000
Úrokové krytie -7,71-6,52-9,610,00000,0000
Vlastné imanie 1 212 7691 320 8071 403 2751 853 7792 151
Všetky záväzky 1 612 8641 446 2171 317 26050 676151 789
Výsledok hospodárenia -85 635-89 383-60 848-138 702-254,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -85 635-89 383-60 848-138 702-254,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -108 038-119 108-68 339-139 812-817,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -119 108-68 339-139 812-817,001 937
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -107 973-119 108-67 379-138 852-337,00
Záväzky 1 612 8641 446 2171 317 26050 676151 789
Záväzky z obchodného styku 197 23068 006115 61548 9962 501
Zisk pred zdanením -107 973-119 108-67 379-138 852-337,00
Zmena EBIT 0,92551,690,4395412,02-0,1184