PAT GROUP, s.r.o.

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!


Činnosti firmy
Výroba izolovaných potrubí
Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
Výroba a predaj obalov
Výroba bižutérie
Oprava batožinového a sedlárskeho tovaru (okrem protetickej povahy)
Prenájom a požičiavanie vecí hnuteľných
Výroba oceľových konštrukcií
Výroba výrobkov z cementu, sadry a betónu
Výroba potravinárskych výrobkov okrem cukrárenských a pekárenských výrobkov
Vyžínanie trávy
Výroba pletených a háčkovaných výrobkov
Tvorba web stránok
Automatizované spracovanie údajov
Poskytovanie služieb v oblasti: software a hardware
Preklad a tlmočenie
Služby internetom
Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel
Organizovanie seminárov, školení, kurzov, výstav, kultúrnych, spoločenských..
Poskytovanie starostlivosti o dieťa mimo právny rámec sociálnych služieb
Výroba hier, hračiek a detských kočíkov
Výroba spotrebného tovaru
Výroba športových potrieb
Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
Stavba a výroba plavidiel
Prieskum trhu a verejnej mienky
Fotokopírovacie služby
Vydavateľské činnosti
Služby v oblasti lesníctva a ťažby dreva
Marketingové a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Montáž žalúzií
Výroba tovaru z korku, dreva a košikárska výroba
Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
Výroba tvárnic
Výroba transportného betónu
Výroba hudobných nástrojov
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - okrem nebezpečných
Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Vedenie účtovníctva
Finančný leasing
Výroba drevených brikiet
Približovanie dreva
Výrez nežiaducich drevín
Predaj na trhoch
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť a športových potrieb
Pranie a žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu a osobitného tovaru
Organizovanie voľného času detí a mládeže
Opatrovateľská služba mimo právny rámec sociálnych služieb
Výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
Výroba tepelnej, protiotrasovej a tlakovej izolácie
Výroba kovového nábytku a kovových bytových doplnkov
Výroba dýh, preglejok a aglomerických materiálov
Výroba nealkoholických nápojov a sirupov
Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny, lesných plodov a zemiakov
Výroba korenín
Výroba a predaj zatrávňovacích betónových kociek
Výroba ovocných a zeleninových nápojov, dresingov
Sadovnícke úpravy a údržba zelene
Okopávanie stromčekov
Výroba drobných kovových obalov
Výroba oceľových stožiarov
Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane..
Prevádzkovanie umývacích liniek
Maloobchod a veľkoobchod s pohonnými látkami
Záložňa
Obchod so starožitnosťami
Maloobchod, veľkoobchod s použitým tovarom v rozsahu voľných živností
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Baliaca činnosť
Preklad nákladov
Výroba a predaj zámkovej dlažby
Výroba a predaj drôteného pletiva
Obkladanie stien suchým spôsobom
Nátery a pieskovanie stavebných konštrukcií
Výroba a spracovanie plastov
Výroba stavebných výrobkov - suchých maltových a omietkových zmesí
Prevádzkovanie detských automatov, hojdačiek
Čistenie budov
Výroba suvenírov
Výroba krmív a kŕmnych zmesí
Krajčírstvo
Služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych služieb
Viazanie a laminovanie
Faktoring a forfaiting, vymáhanie pohľadávok
Grafické práce a kresličské práce
Poradenská činnosť v oblasti spoločenských vied a rozvoja osobnosti
Viazanie a konečná úprava kníh
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Činnosť podnikateľských, organizačných, účtovných a ekonomických poradcov
Výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied
Poskytovanie dátových služieb
Výroba drevených obalov
Výroba piliarska a impregnácia dreva
Výroba, nákup a predaj výrobkov z papiera
Výroba bytových doplnkov z korku
Sprostredkovanie výroby, obchodu, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností
Výroba jednoduchých drevených výrobkov
Prenájom a leasing stavebnej techniky
Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových..
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním dodatkových služieb
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu..
Maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností
Výroba a predaj betónových prefabrikátov
Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov
Sťahovanie bez dopravy
Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a zariadení
Príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným..
Výroba priemyselných hnojív jednozložkových a kombinovaných
Návrhárska a aranžérska činnosť v rozsahu voľných živností
Zváračské práce
Kľúčová služba
Čalúnnictvo
Prevádzkovanie kúpaliska, sauny - mimo liečebných účelov, posilňovne
Výroba porcelánových a keramických výrobkov (okrem sanity)
Výroba textilného tovaru, odevov a doplnkov
Výroba a spracovanie lepeného dreva
Predaj a distribúcia novín
Záhradnícke služby
Výroba a predaj zatepľovacích systémov
Výroba tovaru z umelého kameňa
Prevádzkovanie cukrárne
Prenájom vozidiel, cisterien a ich čistenie
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod..
Výroba poľnohospodárskych strojov
Výroba motorových dopravných prostriedkov
Montáž sadrokartónu
Výroba a spracovanie skla
Služby súvisiace s rastlinnou výrobou
Leasingová činnosť
Reklamná, inzertná a propagačná činnosť
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
Príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú..
Zásielkový predaj
Komisionálny nákup a predaj v rozsahu voľných živností