Remakro s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 40 11969 09622 87816 95718 015
Bankové úvery 0,00000,00000,00004,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,921,402,102,143,03
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00004,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 01734,0024,000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,0000713,00475,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6022-1,28-0,37650,0713-1,48
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,920,52160,4327-0,08133,01
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,52162,460,87000,87740,4937
Celkové tržby 81 440109 76614 35715 5410,0000
Celkový dlh 13 75248 60610 4237 9255 954
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 253-42 630-17 278-12 764-17 894
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 75342 63017 27812 76817 894
Čistý cash flow -15 87725 3524 510-644,0017 894
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 3429 5263 909-188,003,00
Čistý zisk 6 5907 7972 948-1 1483,00
Čistý zisk v minulom roku 7 7972 948-1 148-1 881846,00
Cudzie zdroje -26 367-19 777-11 980-9 032-12 061
Daň z príjmov 1 7521 729960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 729960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 7521 729960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,8387,89141,7698,380,4055
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,6113,32101,8594,090,0000
Doba obratu aktív 181,39229,76581,63398,2660,37
Doba obratu pohľadávok 55,8387,89141,7698,380,4055
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000199,9119,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,31161,63264,99186,0319,95
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000153,650,0000
EBIT v minulom roku 9 5263 909-188,00-921,00849,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 3429 5263 909-188,003,00
EBITDA 8 4969 7714 041-139,00217,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 4969 7714 041-139,00217,00
Efektívna daňová sadzba 0,21000,18150,2457-5,110,0000
Finančná páka 1,523,491,911,881,49
Finančné účty 26 75342 63017 27812 76817 894
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6572-0,2862-0,5236-0,5326-0,6695
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65720,28620,52360,53260,6695
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 3429 5293 909-188,00167,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,20570,70350,45560,46710,3305
Krátkodobé finančné výpomoci 5 5000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 12 34926 4325 5764 189121,00
Krátkodobé záväzky 8 25248 60610 4237 9215 954
Krytie dlhovej služby 0,000013,708,490,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00001,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001,00000,00000,00003,00
Náklady na predaný tovar 72 91499 97010 25615 680108 704
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000014 462102 757
Obežný majetok 39 10269 06222 85416 95718 015
Obrat aktív 2,011,590,62750,91656,05
Obrat obežného majetku 2,061,590,62820,91656,05
Osobné náklady 30,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 154,00242,00132,0049,0050,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 50045 2507 8066 0880,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 5907 7972 948-1 1483,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,66680,61700,75520,75300,9933
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 260,430,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 260,430,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 8954 0064 0064 0060,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,921,402,102,143,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,66-0,7801-2,6614,02-0,6740
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00004 5100,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34280,70350,45560,46740,3305
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,52162,460,87000,87740,4937
Pridaná hodnota 7 8139 7964 101-139,00217,00
Primárna platobná neschopnosť 1,6711,301,951,520,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,950,86441,591,613,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,624,972,58-57,0127,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,624,972,58-57,0127,44
Služby 59 26135 60110 2561 2185 947
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 40 11969 09622 87816 95718 015
Spotreba materiálu… 13 65364 3690,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 5000,00000,00004,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 80 727109 76614 35715 541108 921
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000015 541108 921
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 80 727109 76614 3570,00000,0000
Účtovný cash flow -15 87725 3524 510-644,0017 894
Úročený dlh 5 5000,00000,00004,000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00003 9090,00000,0000
Vlastné imanie 26 36719 77711 9809 03212 061
Všetky záväzky 13 75248 60610 4237 9255 954
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000713,00475,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 8 4969 7714 041-139,00217,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 4969 7714 041-139,00217,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 5907 7972 948-1 1483,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 7972 948-1 148-1 881846,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 3429 5263 908-188,0041,00
Záväzky 13 75248 60610 4237 9255 954
Záväzky z obchodného styku 6 50045 2507 8066 0880,0000
Zisk pred zdanením 8 3429 5263 908-188,0041,00
Zmena EBIT 0,87572,44-20,790,20410,0035