Breezy.sk s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 21 7156 19812 6135 6816 580
Bežná likvidita III. stupeň 1,771,173,320,93710,5843
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000157,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4489-9,28-1,496,330,8091
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,31411,163,290,93100,3726
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,538,360,4996-7,37-2,27
Celkové tržby 10 34226 41968 813129 3330,0000
Celkový dlh 13 1485 5364 2026 57311 766
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 846-6 144-12 500-5 644-4 196
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,9578-0,2933-0,03920,09620,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 8466 14412 5005 6444 196
Čistý cash flow 3 8466 14412 5005 6444 196
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 906-6 788-1 73713 572-1 162
Čistý zisk -9 906-7 748-2 69712 440-1 162
Čistý zisk v minulom roku -7 748-2 69712 440-8 146-11 869
Cudzie zdroje -8 567-662,00-8 411892,005 186
Daň z príjmov 0,0000960,00960,001 1320,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 132960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,001 1320,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 307,610,49740,38760,090313,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 307,610,00000,00000,000013,26
Doba obratu aktív 774,5585,6366,9716,0339,31
Doba obratu pohľadávok 307,610,49740,38760,090313,26
Doba obratu zásob 431,240,28350,24750,01680,0493
Doba splácania záväzkov 571,0883,3723,5320,3374,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 436,6973,1320,1917,1167,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 462,544,360,44550,24150,0000
EBIT v minulom roku -6 788-1 73713 572-7 186-11 869
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 906-6 788-1 73713 572-1 162
EBITDA -9 802-6 658-1 57913 7232 343
EBITDA marža -0,9478-0,2520-0,02290,10610,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 802-6 658-1 57913 7232 343
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,1414-0,55270,08340,0000
Finančná páka 2,539,361,50-6,37-1,27
Finančné účty 3 8466 14412 5005 6444 196
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3945-0,1068-0,66690,15700,7881
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,39450,10680,6669-0,1570-0,7881
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 922-6 788-1 71913 5722 203
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56380,85400,30141,071,71
Krátkodobé pohľadávky 8 62436,0073,0032,002 220
Krátkodobé záväzky 12 2435 2933 8026 06211 261
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 9 916277,0072,0072,000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00007,00
Náklady na predaný tovar 13 42126 79264 603111 76555 137
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 82523 17358 984108 81051 798
Obežný majetok 21 7156 19812 6135 6816 423
Obrat aktív 0,47124,265,4522,779,28
Obrat obežného majetku 0,47124,265,4522,779,51
Obrat zásob 0,84641 2871 47521 7627 400
Odpisy 0,00000,00000,00000,00003 365
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00003 365
Osobné náklady 6 2585 4585 2593 0420,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 120,00130,00140,00151,00140,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 906-7 748-2 69712 4402 203
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,16-11,70-0,3207-13,950,2241
Podiel EBIT k aktívam -0,4562-1,10-0,13772,39-0,1766
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,4562-1,10-0,13772,39-0,1766
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,05-7,50-0,1971-35,620,2482
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,17710,99130,99100,99350,6377
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,96-14,631,270,17320,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,5094-0,06830,78805,770,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,5094-0,06830,78805,771,77
Pohľadávky z obchodného styku 8 6240,00000,00000,00002 220
Pohotová likvidita II. stupeň 1,021,173,310,93630,5837
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,23-0,1077-0,67290,15801,24
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60550,89320,33311,161,79
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,538,360,4996-7,37-2,27
Pridaná hodnota -3 188-373,004 14417 5645 954
Primárna platobná neschopnosť 1,150,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,4562-1,25-0,21382,19-0,1766
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,16-11,70-0,3207-13,950,2241
Rýchla likvidita I. stupeň 0,31411,163,290,93100,3726
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,34-0,8315-2,660,47905,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,34-0,8315-2,660,47905,02
Služby 2 4781 5793 0181 6642 899
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 7156 19812 6135 6816 580
Spotreba materiálu… 3 1182 0402 6011 291440,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 23326 41968 747129 32961 091
Tržby z predaja tovaru 10 23326 41968 747129 32961 091
Účtovný cash flow 3 8466 14412 5005 6444 196
Vlastné imanie 8 567662,008 411-892,00-5 186
Všetky záväzky 13 1485 5364 2026 57311 766
Výsledok hospodárenia -9 802-6 658-1 57913 723-1 022
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 802-6 658-1 57913 723-1 022
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 906-7 748-2 69712 440-1 162
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 748-2 69712 440-8 146-11 869
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 906-6 788-1 73713 572-1 162
Zásoby 9 24518,0040,005,007,00
Záväzky 13 1485 5364 2026 57311 766
Záväzky z obchodného styku 9 916277,0072,0072,000,0000
Zisk pred zdanením -9 906-6 788-1 73713 572-1 162
Zmena EBIT 1,463,91-0,1280-1,890,0979

Činnosti firmy
Vedenie účtovníctva
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Piliarská výroba, porez dreva, hobľovanie, impregnovanie, nátery a morenie dreva
Montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných..
Tapetovacie, maliarske a natieračské práce
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Činnosť ekonomických a organizačných poradcov
Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj..
Organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľných..
Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Organizovanie školení, prednášok, seminárov a kurzov v rozsahu voľných živností
Poradenské služby v lesníctve v rozsahu voľných živností
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Správa budov a sprostredkovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení..
Sekretárske a administratívne práce
Žehlenie
Pranie prádla
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Zásielkový predaj
Faktoring a forfaiting
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Leasing spojený s financovaním
Upratovacie práce
Kladenie dlážkových krytín - korkových, textilných, PVC suchou cestou a lepením
Armovacie práce
Lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia
Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva - porez dreva (pilčícke práce), približovanie..
Prieskum trhu a verejnej mienky