JAMED, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 22 13527 02626 54931 86212 338
Bežná likvidita III. stupeň 1,871,311,361,332,08
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000049,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,18-5,49-2,07-2,17-0,9566
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,200,86150,71410,82491,01
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,397,332,962,670,9631
Celkové tržby 49 77547 43942 20935 4780,0000
Celkový dlh 15 60623 78019 84423 1696 053
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 214-17 809-13 895-21 661-6 012
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 21417 80913 89521 6616 012
Čistý cash flow 14 21417 80913 89518 8866 012
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 283-12 979-1 748939,0021,00
Čistý zisk 3 283-13 459-1 988698,0021,00
Čistý zisk v minulom roku -13 459-1 988698,001 710-33,00
Cudzie zdroje -6 529-3 246-6 705-8 693-6 285
Daň z príjmov 0,0000480,00240,00241,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00240,00241,00493,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00240,00241,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 58,8171,98109,4296,5097,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,9268,70105,5294,5696,34
Doba obratu aktív 164,35211,05229,58352,80190,91
Doba obratu pohľadávok 58,8171,98109,4296,5097,88
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000293,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 88,07161,42168,27253,5192,00
EBIT v minulom roku -12 979-1 748939,002 203-33,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 283-12 979-1 748939,0021,00
EBITDA 3 386-12 877-212,002 18193,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 386-12 877-212,002 18193,00
Finančná páka 3,398,333,963,671,96
Finančné účty 14 21417 80913 89521 6616 012
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2950-0,1201-0,2526-0,2728-0,5094
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,29500,12010,25260,27280,5094
Hrubá marža 0,73660,42600,76270,76270,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 283-12 979-311,002 08821,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53590,76490,73290,71860,4819
Krátkodobé pohľadávky 7 9219 21712 6548 7156 326
Krátkodobé záväzky 11 86220 67119 45922 8955 946
Náklady na predaný tovar 12 49626 53110 0155 9047 401
Neobežný majetok 0,00000,00000,00001 4370,0000
Obežný majetok 22 13527 02626 54930 37612 338
Obrat aktív 2,221,731,591,031,91
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000022,940,0000
Obrat obežného majetku 2,221,731,591,091,91
Odpisy 0,00000,00000,00001 1500,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000575,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,0000575,000,0000
Osobné náklady 30 87833 57531 30227 5770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 103,00102,0099,0093,0072,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 283-13 459-1 9881 84821,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5028-4,15-0,29650,08030,0033
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,3196-2,04-0,24650,10470,0033
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,64220,65900,52340,67980,4873
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84221,660,97231,020,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,28560,37540,32920,53230,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,19
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,190,60191,030,98130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,190,60191,030,94200,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,28910,38100,32920,57290,2549
Pohľadávky z obchodného styku 7 5318 79812 2028 5406 226
Pohotová likvidita II. stupeň 1,871,311,361,332,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4593-0,1823-0,4825-0,4603-1,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70500,87990,74740,72720,4906
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,397,332,962,670,9631
Pridaná hodnota 36 66320 21032 19427 06016 188
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5028-4,15-0,29650,08030,0033
Rýchla likvidita I. stupeň 1,200,86150,71410,94611,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,61-1,85-93,6010,6265,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,61-1,85-93,6010,6265,09
Služby 12 37526 44910 0155 7307 401
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 13527 02626 54931 86212 338
Spotreba materiálu… 121,0082,000,0000174,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 49 15946 74142 20932 96423 589
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 49 15946 74142 20932 96423 589
Účtovný cash flow 14 21417 80913 89518 8866 012
Vlastné imanie 6 5293 2466 7058 6936 285
Všetky záväzky 15 60623 78019 84423 1696 053
Výsledok hospodárenia 3 386-12 877-1 6491 03193,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 386-12 877-1 6491 03193,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 283-13 459-1 988698,0021,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -13 459-1 988698,001 710-33,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 283-12 979-1 748939,0021,00
Záväzky 15 60623 78019 84423 1696 053
Zisk pred zdanením 3 283-12 979-1 748939,0021,00
Zmena EBIT -0,25297,43-1,860,4262-0,6364
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 4370,00000,0000