Fortissimo, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 269 430269 430269 430269 4300,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,071,071,071,070,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 13,3613,3613,3613,360,0000
Celkové tržby 0,00000,00000,000033 6440,0000
Celkový dlh 250 673250 673250 673250 6730,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 23 03223 03223 03223 0320,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -23 032-23 032-23 032-23 0320,0000
Čistý cash flow 0,00000,00000,0000-4 0110,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,0000817,000,0000
Čistý zisk 0,00000,00000,0000817,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,0000817,0029 3850,0000
Cudzie zdroje -18 757-18 757-18 757-18 7570,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00003 1730,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00003 1710,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00002 9230,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00003 1730,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00003 2970,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00002 7200,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00003 2590,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,0000817,0029 3850,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,0000817,000,0000
EBITDA 0,00000,00000,0000862,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,0000862,000,0000
Finančná páka 14,3614,3614,3614,360,0000
Finančné účty -23 032-23 032-23 032-23 0320,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,0000817,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,93040,93040,93040,93040,0000
Krátkodobé pohľadávky 292 462292 462292 462292 4620,0000
Krátkodobé záväzky 250 673250 673250 673250 6730,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,000032 7820,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000027 7530,0000
Obežný majetok 269 430269 430269 430269 4300,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,000045,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 247 816247 816247 816247 8160,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,0000817,000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 292 285292 285292 285292 2850,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,071,071,071,070,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00000,00004,680,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93040,93040,93040,93040,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 13,3613,3613,3613,360,0000
Pridaná hodnota 0,00000,00000,0000862,000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,84790,84790,84790,84790,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,0000290,800,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,0000290,800,0000
Služby 0,00000,00000,00003 4880,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 269 430269 430269 430269 4300,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00001 5410,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000033 6440,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000033 6440,0000
Účtovný cash flow 0,00000,00000,0000-4 0110,0000
Vlastné imanie 18 75718 75718 75718 7570,0000
Všetky záväzky 250 673250 673250 673250 6730,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,0000862,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,0000862,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,00000,0000817,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,0000817,0029 3850,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,0000817,000,0000
Záväzky 250 673250 673250 673250 6730,0000
Záväzky z obchodného styku 247 816247 816247 816247 8160,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,0000817,000,0000