DUCI s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 278 235979 131620 358660 405476 337
Bežná likvidita III. stupeň 1,071,430,85631,221,54
Časové rozlíšenie aktív 342,00112,00212,000,0000417,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8171-0,3293-0,7629-0,6061-0,0555
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,181,336,852,611,79
Celkové tržby 4 217 0772 711 5742 475 9501 166 0490,0000
Celkový dlh 972 238558 671541 368477 261305 345
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -59 705-309 725-171 262-110 999-9 494
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 59 705309 725171 262110 9999 494
Čistý cash flow -250 020138 46360 263110 9999 494
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 371 428439 37888 49728 707310,00
Čistý zisk 261 549341 47065 71218 026310,00
Čistý zisk v minulom roku 341 47165 71218 026-5 948115 570
Cudzie zdroje -305 997-420 460-78 990-183 144-170 992
Daň z príjmov 96 81096 94921 70110 1440,0000
Daň z príjmov v minulom roku 96 94921 70110 1442 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 96 81096 94921 70110 1440,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 70,8668,6442,53147,00240,57
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 68,3665,0937,42146,97240,57
Doba obratu aktív 113,20139,1591,50206,72253,49
Doba obratu pohľadávok 70,8668,6442,53147,00240,57
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000179,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 85,9779,2479,71149,73161,40
EBIT v minulom roku 439 37988 49728 707-3 068115 570
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 371 428439 37888 49728 707310,00
EBITDA 460 866509 024166 78352 18712 609
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 460 866509 024166 78352 18712 609
Finančná páka 4,182,337,853,612,79
Finančné účty 59 705309 725171 262110 9999 494
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 497 194574 027160 35747 64211 438
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75950,56940,87120,72430,6367
Krátkodobé pohľadávky 800 200482 950288 328469 618452 061
Krátkodobé záväzky 970 810557 527540 463478 324303 293
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000326 0180,0000
Krytie dlhovej služby 35,26530,79153,8697,180,0000
Materiál 118 4123 1473 0100,00005 307
Nákladové úroky 13 069959,001 084537,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 959,001 084537,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 616 7312 028 2332 279 4451 047 298616 257
Neobežný majetok 235 001183 197157 54676 1929 058
Obežný majetok 1 042 892795 822462 600584 213466 862
Obrat aktív 3,222,623,991,771,44
Obrat neobežného majetku 17,5414,0215,7115,3075,72
Obrat obežného majetku 3,953,235,352,001,47
Odpisy 80 93275 24671 86218 9509 167
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 40 46637 62335 93118 9509 167
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 40 46637 62335 9310,00000,0000
Osobné náklady 79 87468 54361 24561 4470,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 22 0063 3296 4264 5451 171
Ostatné záväzky z obchodného styku 847 327366 553451 6130,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 342 481416 716137 57436 9769 477
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,85470,81210,83190,09840,0018
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,211,041,110,15770,0018
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,15820,12690,31360,51740,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,327,883,191,930,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,143,761,471,487,59
Pohľadávky z obchodného styku 771 975458 014253 733469 522452 061
Pohotová likvidita II. stupeň 0,88611,420,85081,211,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,22-3,04-1,31-1,65-18,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -19,13144,3855,59206,700,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76060,57060,87270,72270,6410
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,181,336,852,611,79
Pridaná hodnota 504 890540 021195 315118 75169 614
Primárna platobná neschopnosť 1,100,80031,780,69440,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,85470,81210,83190,09840,0018
Rýchla likvidita I. stupeň 0,06150,55550,31690,23210,0313
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,111,103,259,1524,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,111,103,259,1524,22
Služby 3 103 8871 473 6021 530 901626 744307 129
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 278 235979 131620 358660 405476 337
Spotreba materiálu… 577 419554 631748 544420 554309 128
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 150 7882 602 4202 474 7601 166 049685 871
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 29 16734 1660,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00001 6400,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 121 6212 568 2542 473 1201 166 049685 871
Účtovný cash flow -250 020138 46360 263110 9999 494
Úrokové krytie 28,42458,1681,6453,460,0000
Vlastné imanie 305 997420 46078 990183 144170 992
Všetky záväzky 972 238558 671541 368477 261305 345
Výsledok hospodárenia 393 434442 70794 92133 2373 442
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 393 434442 70794 92133 2373 442
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 261 549341 47065 71218 026310,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 341 47165 71218 026-5 948115 570
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 358 359438 41987 41328 1702 272
Zásoby 182 9873 1473 0103 5965 307
Záväzky 972 238558 671541 368477 261305 345
Záväzky z obchodného styku 847 327366 553451 613326 0180,0000
Zisk pred zdanením 358 359438 41987 41328 1702 272
Zmena EBIT 0,84534,963,08-9,360,0027
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 64 5750,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 64 5750,00000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 15 66725 2370,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Spracovanie kávy
Projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej..
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Čistiace a upratovacie práce
Prenájom hnuteľných vecí
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
Baliaca činnosť
Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľných živností
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
Opravy vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu:Skupina A:a4) parné..
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových..