folietto s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 40 95655 6820,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,671,210,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 528,00602,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0523-1,430,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,17630,93860,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,30601,540,00000,00000,0000
Celkové tržby 325 6980,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 9 59733 8010,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 632-31 3020,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 63231 3020,00000,00000,0000
Čistý cash flow 1 63931 3020,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 7421 6370,00000,00000,0000
Čistý zisk 4 0421 6370,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 5001 9360,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -31 359-21 8810,00000,00000,0000
Daň z príjmov 3 7000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 987,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 7000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,315,660,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,840,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 46,0737,030,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 21,315,660,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 141,1922,560,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10,4622,180,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 108,490,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 4 4871 9480,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 7421 6370,00000,00000,0000
EBITDA 9 4526 7100,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 4526 7100,00000,00000,0000
Finančná páka 1,312,540,00000,00000,0000
Finančné účty 14 63231 3020,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7657-0,39300,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76570,39300,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 7415 4310,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,22700,59900,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 18 9498 5110,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 9 29733 3510,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000012,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 309 634539 6330,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 24 034104 4970,00000,00000,0000
Neobežný majetok 6 84715 2670,00000,00000,0000
Obežný majetok 33 58139 8130,00000,00000,0000
Obrat aktív 7,929,860,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 47,4035,950,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 9,6613,780,00000,00000,0000
Odpisy 0,00003 3120,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00003 3120,00000,00000,0000
Osobné náklady 6 0510,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7111 2790,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 1440,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 0424 9490,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,35730,56220,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,61910,01700,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,460,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,462,770,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 18 5290,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,671,210,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -19,13-0,69900,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,23430,60700,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,30601,540,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 14 8809 1600,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,570,93860,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,025,040,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,025,040,00000,00000,0000
Služby 264 873310 5730,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 40 95655 6820,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 20 727124 5630,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 324 514548 7930,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 324 514548 7930,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 63931 3020,00000,00000,0000
Vlastné imanie 31 35921 8810,00000,00000,0000
Všetky záväzky 9 59733 8010,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 9 4523 3980,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 4523 3980,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 0421 6370,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 5001 9360,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 7422 1260,00000,00000,0000
Záväzky 9 59733 8010,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 7 1440,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 7 7422 1260,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,730,84030,00000,00000,0000