Ha-Stoma s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 57 30653 60149 50232 8160,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,721,762,100,97160,0000
Časové rozlíšenie aktív 8 9073 548865,00814,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,43450,0906-0,54810,40020,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,04-0,15570,8854-0,33340,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,51140,69430,72491,220,0000
Celkové tržby 155 609133 383127 803120 8220,0000
Celkový dlh 19 38921 96420 80318 0470,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 384-15 909-18 775-3 0450,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 38415 90918 7753 0450,0000
Čistý cash flow 16 475-2 86615 730-5 9110,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 2354 25718 2667 33937,00
Čistý zisk 6 2792 95313 9155 553-162,00
Čistý zisk v minulom roku 2 95313 9155 5531 8851 017
Cudzie zdroje -37 917-31 637-28 699-14 7690,0000
Daň z príjmov 1 8591 1794 0531 6510,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 1794 0531 651821,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 8591 1794 0531 6510,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,9535,2550,3640,310,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,9518,2746,0440,310,0000
Doba obratu aktív 134,42146,98141,6399,140,0000
Doba obratu pohľadávok 3,9535,2550,3640,310,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,1250,4650,8353,560,0000
EBIT v minulom roku 4 25718 2667 3392 7061 446
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 2354 25718 2667 33937,00
EBITDA 23 23419 74421 25413 8526 976
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 23419 74421 25413 8526 976
Finančná páka 1,511,691,722,220,0000
Finančné účty 32 38415 90918 7753 0450,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6617-0,5902-0,5798-0,45010,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66170,59020,57980,45010,0000
Hrubá marža 0,68390,68610,68710,65430,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 14917 79724 96812 6418 689
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,27620,34330,35890,54020,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 68212 85617 60013 3440,0000
Krátkodobé záväzky 15 82718 40217 76517 7280,0000
Krytie dlhovej služby 239,53157,9571,32102,6135,06
Materiál 16,0014,0021,0021,000,0000
Nákladové úroky 97,00125,00298,00135,00199,00
Nákladové úroky v minulom roku 125,00298,00135,000,0000429,00
Náklady na predaný tovar 49 18341 59239 75541 76532 770
Neobežný majetok 14 31721 27412 24115 5920,0000
Obežný majetok 34 08228 77936 39616 4100,0000
Obrat aktív 2,722,482,583,680,0000
Obrat neobežného majetku 10,876,2610,427,750,0000
Obrat obežného majetku 4,574,633,517,360,0000
Odpisy 13 91413 2626 7025 3028 583
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 9576 6313 3512 6518 583
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 9576 6313 3512 6510,0000
Osobné náklady 89 48577 46269 64567 3450,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6712 5032 3201 4381 131
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 5860,00006 034227,002 844
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 2411 0871 8551 7870,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 19316 21520 61710 8558 421
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,19850,12090,57550,48640,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,56510,29680,37930,09280,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84080,84650,79310,85190,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,05
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,191,181,261,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,031,011,151,097,83
Pohľadávky z obchodného styku 1 6826 66316 09213 3440,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,721,762,100,97040,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,3011,04-1,822,500,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 169,85-22,9352,79-43,790,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,33830,40980,42020,54990,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,51140,69430,72491,220,0000
Pridaná hodnota 106 42691 51387 81879 05767 236
Primárna platobná neschopnosť 0,73780,16310,11530,13390,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,050,86451,060,17180,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,83451,110,97881,300,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,83451,110,97881,300,0000
Služby 23 93719 29020 53421 70117 516
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 57 30653 60149 50232 8160,0000
Spotreba materiálu… 25 24622 30219 22120 06415 254
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 155 609133 383127 573120 822100 006
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000278,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 155 609133 105127 573120 822100 006
Účtovný cash flow 16 475-2 86615 730-5 9110,0000
Úrokové krytie 84,9034,0661,3054,360,1859
Vlastné imanie 37 91731 63728 69914 7690,0000
Všetky záväzky 19 38921 96420 80318 0470,0000
Výsledok hospodárenia 9 3206 76014 5528 550-1 607
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 3206 76014 5528 550-1 607
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 2792 95313 9155 553-162,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 95313 9155 5531 8851 017
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 1384 13217 9687 204-93,00
Zásoby 16,0014,0021,0021,000,0000
Záväzky 19 38921 96420 80318 0470,0000
Záväzky z obchodného styku 1 2411 0871 8551 7870,0000
Zisk pred zdanením 8 1384 13217 9687 204-93,00
Zmena EBIT 1,930,23312,492,710,0256