BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 452 0781 326 4591 280 2551 292 7732 932 220
Bežná likvidita III. stupeň 1,711,521,631,431,48
Časové rozlíšenie aktív 20 13317 90110 35413 92614 182
Časové rozlíšenie pasív 56 93476 80222 80730 78118 156
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4083-0,0684-0,17861,860,0399
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,23930,04330,1090-1,09-0,0091
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,672,312,342,356,76
Celkové tržby 1 492 7511 407 4021 524 0531 517 2271 520 159
Celkový dlh 1 015 256872 189880 433885 5492 538 738
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -700 525-545 411-519 593-452 271-1 150 706
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 700 525545 411519 593452 2711 150 706
Čistý cash flow 155 11425 81867 322-698 435-14 988
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 7831 2853 5914 5214 223
Čistý zisk 2 420453,00572,001 117959,00
Čistý zisk v minulom roku 453,00572,001 117959,002 527
Cudzie zdroje -379 888-377 468-377 015-376 443-375 326
Daň z príjmov 1 363832,003 0193 4043 264
Daň z príjmov v minulom roku 832,003 0193 4043 2643 051
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 363832,003 0193 4043 264
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 131,91126,48131,81127,66341,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,9540,4041,9240,7556,19
Doba obratu aktív 410,50392,90338,76344,12777,19
Doba obratu pohľadávok 131,91126,48131,81127,66341,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 183,26176,71163,46170,68438,15
EBIT v minulom roku 1 2853 5914 5214 2235 578
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 7831 2853 5914 5214 223
EBITDA 115 930102 28589 29588 60815 257
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 115 930102 28589 29588 60815 257
Efektívna daňová sadzba 0,36030,64750,84070,75290,7729
Finančná páka 3,823,513,403,437,81
Finančné účty 700 525545 411519 593452 2711 150 706
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 114 316101 02488 48887 91714 572
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,44640,44980,48250,49600,5638
Krátkodobé pohľadávky 466 610427 004498 122479 6031 286 799
Krátkodobé záväzky 648 270596 590617 751641 1991 653 065
Krytie dlhovej služby 3,272,1180,3792,0115,71
Materiál 16 77132 82914 82614 19816 771
Náklady na predaný tovar 980 159913 3151 060 5941 047 1631 131 464
Neobežný majetok 248 039303 314237 360332 775463 762
Obežný majetok 1 183 9061 005 2441 032 541946 0722 454 276
Obrat aktív 0,88920,92901,081,060,4696
Obrat neobežného majetku 5,214,065,814,122,97
Obrat obežného majetku 1,091,231,341,450,5611
Odpisy 110 55099 85485 62886 15612 370
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 55 27549 92742 81443 0786 185
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 55 27549 92742 81443 0786 185
Osobné náklady 440 555432 829413 933408 155371 347
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6141 261807,00691,00685,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 607 245559 375579 589605 9341 617 359
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 112 970100 30786 20087 27313 329
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,421,361,301,261,51
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,70590,73690,77020,79400,6614
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,56430,59880,63820,65560,6401
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,12010,02100,0488-0,5093-0,0109
Pohľadávky z obchodného styku 148 384136 411158 410153 077211 997
Pohotová likvidita II. stupeň 1,681,471,601,411,47
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,45-14,62-5,600,539025,04
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69920,65750,68770,68500,8658
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,672,312,342,356,76
Pridaná hodnota 310 971318 963318 812324 069245 617
Primárna platobná neschopnosť 4,094,103,663,967,63
Rýchla likvidita I. stupeň 0,99340,80990,81120,67300,6885
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,768,539,869,99166,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,768,539,869,99166,40
Služby 78 577106 70391 61475 287127 795
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 452 0781 326 4591 280 2551 292 7732 932 220
Spotreba materiálu… 901 582806 612968 980971 8761 003 669
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 291 1301 232 2781 379 4061 371 2321 377 081
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 291 1301 232 2781 379 4061 371 2321 377 081
Účtovný cash flow 155 11425 81867 322-698 435-14 988
Vlastné imanie 379 888377 468377 015376 443375 326
Všetky záväzky 1 015 256872 189880 433885 5492 538 738
Výnosy budúcich období dlhodobé 21 3570,00000,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 14 06648 4711 111963,00971,00
Výsledok hospodárenia 5 3802 4313 6672 4522 887
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 3802 4313 6672 4522 887
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 420453,00572,001 117959,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 453,00572,001 117959,002 527
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 7831 2853 5914 5214 223
Zásoby 16 77132 82914 82614 19816 771
Záväzky 1 015 256872 189880 433885 5492 538 738
Záväzky z obchodného styku 607 245559 375579 589605 9341 617 359
Zisk pred zdanením 3 7831 2853 5914 5214 223
Zmena EBIT 2,940,35780,79431,070,7571
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Kúrenárske práce
Montáž a údržba elektrických zariadení
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
Administratívne služby
Údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov..
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Diagnostika kanalizačných potrubí
Čistenie kanalizačných systémov
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Murárstvo
Zámočníctvo
Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Montáž meracej a regulačnej techniky
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
Demolácie a búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných..
Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu..
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než..
Automatizované spracovanie dát
Prípravné práce k realizácii stavby
Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
Požičiavanie športových potrieb
Skladovanie
Organizovanie kurzov, seminárov, školení
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
Poskytovanie služieb vysokozdvižnou plošinou
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Vodoinštalatérstvo
Upratovacie práce
Podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu
Oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení..