E - D SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 382 759427 135443 667485 105519 911
Bankové úvery 0,00000,00000,000049 293107 050
Bežná likvidita III. stupeň 0,57910,72730,48940,44330,3159
Časové rozlíšenie aktív 694,00743,00719,00673,00707,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,78-2,24-2,99-5,23-4,40
Celkové tržby 768 932828 810896 3091 114 4551 018 396
Celkový dlh 874 654771 458666 671599 868672 890
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 708-13 136-27 30820 70586 025
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 70813 13627 30828 58821 025
Čistý cash flow 572,00-14 172-1 2807 5631 322
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -135 180-110 997-94 77144 126-57 507
Čistý zisk -147 572-121 318-108 24238 216-69 448
Čistý zisk v minulom roku -121 318-108 24238 216-69 448-3 561
Cudzie zdroje 491 895344 323223 004114 763152 979
Daň z príjmov 0,00000,00009 3852 8802 880
Daň z príjmov v minulom roku 0,00009 3852 8802 8802 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00009 3852 8802 880
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000049 293107 050
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000049 293107 050
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,8214,392,281,753,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00008,880,04890,03930,0079
Doba obratu aktív 181,72189,60180,70159,00186,55
Doba obratu pohľadávok 6,8214,392,281,753,27
Doba obratu zásob 49,1824,5918,0919,5720,37
Doba splácania záväzkov 237,14247,32192,29169,11201,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,7432,7334,6334,6151,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 99,0395,4558,9571,3495,48
EBIT v minulom roku -110 997-94 77144 126-57 5078 723
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -135 180-110 997-94 77144 126-57 507
EBITDA -57 134-37 367-21 304117 48316 027
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -57 134-37 367-21 304117 48316 027
Finančná páka -0,7781-1,24-1,99-4,23-3,40
Finančné účty 13 70813 13627 30828 58821 025
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,290,80610,50260,23660,2942
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,29-0,8061-0,5026-0,2366-0,2942
Hrubá marža 0,62600,65910,64030,62660,5690
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -58 066-38 173-22 273116 63414 987
Krátkodobé pohľadávky 14 36732 4215 5925 3299 110
Krátkodobé záväzky 77 38573 73885 038105 590143 620
Krytie dlhovej služby -4,61-3,62-5,2138,771,77
Nákladové úroky 12 39210 3214 0863 0309 061
Nákladové úroky v minulom roku 10 3214 0863 0309 0619 404
Náklady na predaný tovar 287 475276 054322 311415 359437 796
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 119 107108 826161 415227 907260 199
Neobežný majetok 337 943373 502402 048438 297474 545
Obežný majetok 44 12252 89040 90046 13544 659
Obrat aktív 2,011,932,022,301,96
Obrat neobežného majetku 2,272,202,232,542,14
Obrat obežného majetku 17,4215,5521,9124,1422,78
Obrat zásob 7,4214,8420,1818,6517,92
Odpisy 77 11472 82472 49872 49872 496
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 38 55736 41236 24936 24936 248
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 38 55736 41236 24936 24936 248
Osobné náklady 564 518613 756615 247603 995583 961
Ostatné náklady na finančnú činnosť 932,00806,00969,00849,001 040
Ostatné záväzky z obchodného styku 32 31428 45926 06844 54468 068
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -70 458-48 494-35 744110 7143 048
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,30000,35230,4854-0,58371,51
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,171,121,070,86501,01
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,045,023,563,062,23
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,85270,89000,93281,160,9923
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75020,79560,83441,030,8827
Pohľadávky z obchodného styku 0,000020 013120,00120,0022,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,37180,62790,39530,32760,2147
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 859,96-24,30-174,2215,17115,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0462-1,37-0,31332,500,1459
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,291,811,501,241,29
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,78-2,24-2,99-5,23-4,40
Pridaná hodnota 481 340546 244573 883698 271579 465
Primárna platobná neschopnosť 0,00001,42217,23371,203 094
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -15,31-20,65-31,295,1141,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -15,31-20,65-31,295,1141,98
Služby 78 50672 13568 96099 23386 180
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 382 759427 135443 667485 105519 911
Spotreba materiálu… 89 86295 09391 93688 21991 417
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000049 293107 050
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 768 815822 298896 1941 113 6301 017 261
Tržby z predaja tovaru 134 630113 809167 217234 980268 682
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 634 185708 489728 977878 650748 579
Účtovný cash flow 572,00-14 172-1 2807 5631 322
Úročený dlh 0,00000,00000,000049 293107 050
Úrokové krytie -10,91-10,75-23,1914,56-6,35
Vlastné imanie -491 895-344 323-223 004-114 763-152 979
Všetky záväzky 874 654771 458666 671599 868672 890
Výsledok hospodárenia -134 248-110 191-93 80244 985-56 469
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -134 248-110 191-93 80244 985-56 469
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -147 572-121 318-108 24238 216-69 448
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -121 318-108 24238 216-69 448-3 561
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -147 572-121 318-98 85741 096-66 568
Zásoby 16 0477 3338 00012 21814 524
Záväzky 874 654771 458666 671599 868672 890
Záväzky z obchodného styku 32 31428 45926 06844 54468 068
Zisk pred zdanením -147 572-121 318-98 85741 096-66 568
Zmena EBIT 1,221,17-2,15-0,7673-6,59