DEICHMANN-Logistik SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 20 083 83125 711 65526 482 69425 138 76230 102 564
Bežná likvidita III. stupeň 16,221,6113,7624,5317,86
Časové rozlíšenie aktív 83 5154 8374 59222 1783 650
Časové rozlíšenie pasív 423,000,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -18,600,09645,263,2416,25
Celkové tržby 6 425 2886 744 9087 017 5076 153 8510,0000
Celkový dlh 511 3425 717 806841 492462 4004 778 053
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 076 325-7 878 918-7 370 480-4 368 461-5 280 431
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 076 3257 878 9187 370 4804 368 4615 280 431
Čistý cash flow -4 802 593508 4383 002 019669 0275 280 431
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 313 3771 191 5041 409 245-280 0121 088 649
Čistý zisk 472 066752 647964 840-264 045972 094
Čistý zisk v minulom roku 752 647964 840-264 045627 564-901 715
Cudzie zdroje -19 572 066-19 993 849-25 641 202-24 676 362-25 324 511
Daň z príjmov -158 689438 857444 405-15 9670,0000
Daň z príjmov v minulom roku 438 857444 405-15 967154 0440,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -158 689438 857444 405-15 9670,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 60,4833,2025,3240,5229,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,2426,1323,1924,3017,76
Doba obratu aktív 1 1751 4021 3871 5081 699
Doba obratu pohľadávok 60,4833,2025,3240,5229,44
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000085,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 15,10287,5829,9012,3918,35
EBIT v minulom roku 1 191 5041 409 245-280 012797 719-855 382
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 313 3771 191 5041 409 245-280 0121 088 649
EBITDA 3 256 5444 154 0275 043 1044 461 3623 451 879
EBITDA marža 0,50680,61590,71860,72500,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 256 5444 154 0275 043 1044 461 3623 451 879
Efektívna daňová sadzba -0,50640,36830,31540,05700,0000
Finančná páka 1,031,291,031,021,19
Finančné účty 3 076 3257 878 9187 370 4804 368 4615 280 431
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9745-0,7776-0,9682-0,9816-0,8413
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97450,77760,96820,98160,8413
Hrubá marža 0,64920,71460,75660,65680,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 254 5394 151 6745 041 0044 458 9593 449 471
Krátkodobé pohľadávky 1 033 985608 888483 611675 508521 444
Krátkodobé záväzky 258 2135 274 576570 985206 528325 035
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000029,62
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000116 555
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000016 11146 333
Náklady na predaný tovar 2 068 6161 874 2691 662 0722 042 3541 395 388
Neobežný majetok 15 890 00617 219 01218 624 01120 072 61524 297 039
Obežný majetok 4 110 3108 487 8067 854 0915 043 9695 801 875
Obrat obežného majetku 1,520,78870,88761,211,11
Odpisy 2 933 8302 948 7723 629 4244 737 7282 294 102
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 466 9151 474 3861 814 7122 368 8642 294 102
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 466 9151 474 3861 814 7122 368 8640,0000
Osobné náklady 2 392 0722 070 8681 971 9851 890 5940,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0052 3532 1002 4032 408
Ostatné záväzky z obchodného styku 62 20092 61791 71924 4020,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 405 8963 701 4194 594 2644 473 6833 266 196
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57350,42960,37140,46770,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,74750,07540,42780,10870,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,63
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,742,332,692,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,78320,96030,94780,60982,21
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,76970,07590,43060,11000,8167
Pohľadávky z obchodného styku 807 564479 247442 914405 118314 562
Pohotová likvidita II. stupeň 16,221,6113,7624,5317,86
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,08-39,32-8,54-36,88-4,80
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000045,30
Pridaná hodnota 4 171 2464 820 2395 309 2704 041 9825 070 007
Rýchla likvidita I. stupeň 11,891,4912,9121,1516,25
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,15701,380,16690,10361,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,15701,380,16690,10361,38
Služby 1 651 2511 432 0731 188 6901 164 925895 032
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 083 83125 711 65526 482 69425 138 76230 102 564
Spotreba materiálu… 417 365442 196473 382877 429500 356
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 239 8626 694 5086 971 3426 084 3366 465 395
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 239 8626 694 5086 971 3426 084 3366 465 395
Účtovný cash flow -4 802 593508 4383 002 019669 0275 280 431
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00009,34
Vlastné imanie 19 572 06619 993 84925 641 20224 676 36225 324 511
Všetky záväzky 511 3425 717 806841 492462 4004 778 053
Výsledok hospodárenia 322 7141 203 7021 411 723-277 2431 157 390
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 322 7141 203 7021 411 723-277 2431 157 390
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 472 066752 647964 840-264 045972 094
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 752 647964 840-264 045627 564-901 715
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 313 3771 191 5041 409 245-280 0121 038 444
Záväzky 511 3425 717 806841 492462 4004 778 053
Záväzky z obchodného styku 63 41998 655109 46153 4740,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 2196 03817 74229 0720,0000
Zisk pred zdanením 313 3771 191 5041 409 245-280 0121 038 444
Zmena EBIT 0,26300,8455-5,03-0,3510-1,27
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 5531 957877,00387,00