STAVIVÁ KLASIK - L s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152010

Činnosti firmy
Predaj na trhoch
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Sprostredkovanie v oblasti dopravy
Výroba, požičiavanie, distribúcia videa
Prevádzkovanie parkoviska
Prevádzkovanie sauny
Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
Výroba ovocného vína
Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách
Ambulantný predaj
Finančný leasing
Poskytovanie služieb - orba, sejby, žatevné práce, postrekovacie práce, silážovanie,..
Baliace činnosti
Prenájom motorových vozidiel
Odlievanie neželezných kovov
Odlievanie železa
Odlievanie ocele
Výroba malty
Výroba cementu, vápna a sadry
Výroba transportného betónu
Stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov
Výroba rafinérskych ropných produktov
Výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo
Výroba hroznového vína
Prevádzkovanie solária
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Výroba drevených obalov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Skladovanie - mimo prevádzkovania verejných skladov
Preklad nákladov
Prenájom stavebných strojov a zariadení
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a biliardových stolov
Faktoring a forfaiting
Demolácie, búracie práce a príprava staveniska, terénne úpravy
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Reklamná a propagačná činnosť
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu