Office Invest, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 11 362 22711 605 98010 639 41010 488 2850,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,561,472,944,260,0000
Celkové tržby 200 6813 4210,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 124 0741 276 171314 740178 2540,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -279,00-3 533-46,00-40,000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,45671,500,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 279,003 53346,0040,000,0000
Čistý cash flow 279,003 53346,0040,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 80616 73415 20412 5870,0000
Čistý zisk -91 6565 1396 27112 4500,0000
Čistý zisk v minulom roku 5 1396 2718 3697 5560,0000
Cudzie zdroje -10 238 153-10 329 809-10 324 670-10 310 0310,0000
Daň z príjmov 960,003 185523,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 185523,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,003 185523,000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000013 3800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000201 5160,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00001 245 9360,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000201 5160,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000272 2290,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000137 0010,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 16 73415 2048 8497 5560,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 80616 73415 20412 5870,0000
EBITDA -21 6121 230-1 170-1 6460,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -21 6121 230-1 170-1 6460,0000
Finančná páka 1,111,121,031,020,0000
Finančné účty 279,003 53346,0040,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9011-0,8900-0,9704-0,98300,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90110,89000,97040,98300,0000
Hrubá marža -0,09900,68810,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -21 7041 150-1 244-1 7160,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 757 0731 877 137924 054759 5540,0000
Krátkodobé záväzky 1 124 0741 276 171314 740178 2540,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 40 7737 8587 8790,00000,0000
Krytie dlhovej služby -0,26390,1463-0,1391-12,010,0000
Nákladové úroky 81 8908 4108 410137,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 8 4108 4100,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 19 8691 0460,0000239,000,0000
Neobežný majetok 9 604 8759 725 3109 715 3109 715 3110,0000
Obežný majetok 1 757 3521 880 670924 100772 9740,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 92,0080,0074,0070,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -91 6565 1396 27112 4500,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00141,030,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00001,040,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,561,472,944,260,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -36 696-2 924-224 449-257 7510,0000
Pridaná hodnota -19 8692 3540,0000-239,000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -52,011 038-269,01-108,300,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -52,011 038-269,01-108,300,0000
Služby 19 8691 0460,0000239,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 362 22711 605 98010 639 41010 488 2850,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00003 4000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00003 4000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 279,003 53346,0040,000,0000
Úrokové krytie -0,10751,991,8191,880,0000
Vlastné imanie 10 238 15310 329 80910 324 67010 310 0310,0000
Všetky záväzky 1 124 0741 276 171314 740178 2540,0000
Výsledok hospodárenia -21 6121 230-1 170-1 6460,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -21 6121 230-1 170-1 6460,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -91 6565 1396 27112 4500,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 1396 2718 3697 5560,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -90 6968 3246 79412 4500,0000
Záväzky 1 124 0741 276 171314 740178 2540,0000
Záväzky z obchodného styku 40 7737 8587 8790,00000,0000
Zisk pred zdanením -90 6968 3246 79412 4500,0000
Zmena EBIT -0,52621,101,721,670,0000