OFTALENS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 362 370131 645258 182217 506128 744
Bankové úvery 18 82016 8689 53016 59014 149
Bežná likvidita III. stupeň 1,611,911,440,97940,3792
Bežné bankové úvery 18 82016 8689 53016 59014 149
Časové rozlíšenie aktív 6 9850,00000,00000,00002 065
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,10-0,7848-1,33-0,5623-0,0821
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,611,321,640,80070,0472
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,94841,271,091,192,43
Celkové tržby 241 565195 710203 852217 6530,0000
Celkový dlh 176 38773 673134 408118 19391 176
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 12 659-193 749-155 589-39 24911 066
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 161210 617165 11955 8393 083
Čistý cash flow -204 45645 498165 11955 8393 083
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 27 6227 98054 23753 27224 891
Čistý zisk 19 9304 47340 06038 67223 167
Čistý zisk v minulom roku 4 47340 06038 67223 0737 098
Cudzie zdroje -185 983-57 972-123 774-99 313-37 568
Daň z príjmov 5 8411 27111 29911 9510,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 27111 29911 9518 1830,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 8411 27111 29911 9510,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000035 76740,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 335,09-221,32-11,9133,4115,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,97-261,69-106,0015,2315,35
Doba obratu aktív 552,95245,52463,42369,57213,15
Doba obratu pohľadávok 335,09-221,32-11,9194,1915,44
Doba obratu zásob 17,1837,260,000050,4586,54
Doba splácania záväzkov 677,00208,90953,64389,10167,69
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 194,3664,34180,35118,49108,06
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 126,15222,35751,06322,730,0000
EBIT v minulom roku 7 98054 23753 27232 7129 830
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 27 6227 98054 23753 27224 891
EBITDA 76 05250 82664 03464 00241 171
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 76 05250 82664 03464 00241 171
Finančná páka 1,952,272,092,193,43
Finančné účty 6 161210 617165 11955 8393 083
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5132-0,4404-0,4794-0,4566-0,2918
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51320,44040,47940,45660,2918
Hrubá marža 0,50160,45070,47320,45490,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 73 34745 39362 63962 23539 149
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,35150,26210,38920,32060,5070
Krátkodobé pohľadávky 219 598-118 671-6 63419 6659 284
Krátkodobé záväzky 127 37134 500100 47769 73965 268
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,000079 13357 8430,0000
Krytie dlhovej služby 41,0922,7322,2524,1623,88
Nákladové úroky 1 8512 2362 8782 6491 724
Nákladové úroky v minulom roku 2 2362 8782 6491 4562 732
Náklady na predaný tovar 118 032107 494106 886115 804142 062
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 68 67160 27938 45765 41966 149
Neobežný majetok 126 39333 54599 69797 19298 589
Obežný majetok 228 99298 100158 485120 31428 090
Obrat aktív 0,66011,490,78760,98761,71
Obrat neobežného majetku 1,895,832,042,212,24
Obrat obežného majetku 1,042,001,281,797,85
Obrat zásob 21,249,800,00007,234,22
Odpisy 45 72237 4048 4029 7288 510
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 86118 7028 4029 7288 510
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 86118 7020,00000,00000,0000
Osobné náklady 66 99349 62629 14130 9650,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 7055 4331 3951 7672 022
Ostatné záväzky z obchodného styku 23 73436 7210,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 65 65241 87748 46248 40031 677
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,01701,600,63950,25670,0239
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55290,56260,30210,31270,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,84640,23250,81000,25660,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,761,462,511,510,5519
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,811,783,313,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,071,012,572,439,21
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,85480,23250,81200,25990,0140
Pohľadávky z obchodného styku 4 565-140 314-59 0538 9629 270
Pohotová likvidita II. stupeň 1,591,791,440,87460,1817
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,9096-1,27-0,7496-1,78-12,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -110,4620,3557,3721,081,79
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48680,55960,52060,54340,7082
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,94841,271,091,192,43
Pridaná hodnota 121 16688 21696 46299 01378 401
Primárna platobná neschopnosť 5,20-0,2617-1,346,450,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,10720,07720,32370,38940,6167
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04214,101,500,64680,0388
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,321,452,101,852,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,321,452,101,852,21
Služby 37 37831 94544 48339 79367 422
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 362 370131 645258 182217 506128 744
Spotreba materiálu… 11 98315 27023 94610 5928 491
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 18 82016 8689 53016 59014 149
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 239 198195 710203 348214 817220 463
Tržby z predaja tovaru 170 142154 746103 420158 138165 935
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 69 05640 96499 92856 67954 528
Účtovný cash flow -204 45645 498165 11955 8393 083
Úročený dlh 18 82016 8689 53016 59014 149
Úrokové krytie 14,923,5718,8520,1114,44
Vlastné imanie 185 98357 972123 77499 31337 568
Všetky záväzky 176 38773 673134 408118 19391 176
Výsledok hospodárenia 30 33013 42255 63254 27432 661
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 30 33013 42255 63254 27432 661
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 9304 47340 06038 67223 167
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 47340 06038 67223 0737 098
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 25 7715 74451 35950 62330 647
Zásoby 3 2336 1540,00009 04315 683
Záväzky 176 38773 673134 408118 19391 176
Záväzky z obchodného styku 23 73436 72179 13357 8430,0000
Zisk pred zdanením 25 7715 74451 35950 62330 647
Zmena EBIT 3,460,14711,021,632,53